Beatificare

procedură a dreptului bisericii

Procesul de beatificare este o fază în procesul de canonizare (de recunoaștere a sfințeniei) în Biserica Catolică. Acesta se desfășoară după prima fază, a Decretului asupra virtuților, când prin intercesiunea Venerabilului s-a înfăptuit o minune; cineva cere un ajutor într-o necesitate și venerabilul „răspunde” venind în ajutor cu o intervenție neexplicabilă omenește și extraordinară. Conform confesiunii catolice, acesta este semnul neîndoielnic că se află în Paradis și că poate și vrea să-i ajute pe cei de pe Pământ. Aici se analizează cu o mare prudență, făcându-se o anchetă diecezană amănunțită, al cărei rezultat se trimite Congregației pentru Cauzele Sfinților. Minunea poate fi de mai multe feluri, însă cea mai comună este vindecarea instantanee, definitivă și totală de o boală gravă, fără posibile explicații medicale. Această anchetă - o nouă "Positio" - asupra minunii trebuie făcută de o comisie de 5 medici; dacă aceștia declară că nu cunosc nici o explicație rațională și științifică asupra evenimentului, aceasta poate fi considerată ca o minune. După aceasta, o comisie de 7 teologi examinează la rândul lor presupusa minune, urmând a avea verdictul definitiv în fața comisiei episcopilor și cardinalilor a Congregației pentru Cauzele Sfinților.

Dacă minunea este recunoscută, Venerabilul este declarat "Fericit" într-o liturghie publică solemnă de beatificare; se stabilește cu această ocazie o dată în calendarul liturgic diecezan sau al congregației religioase de care aparținea, în care se va face memoria sa.

Lectură suplimentară modificare

  • de Paul Althaus: Art. Seligkeit, in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. A., Bd. 5, S. 1686-1688.
  • de U. Becker: Art. Seligkeit, in: L. Coenen et al. (Hgg.): Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, Bd. II/2 (1971), S. 1133–1135.
  • de Wolfgang Beinert et al.: Art. Seligkeit, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3. A., Bd. 9, S. 437-442.
  • de E. Büchsel: Art. Seligkeit der Heiden, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 9, S. 570-574.
  • de F. Hauck / G. Bertram: Art. makarios, makarizo, makarismos, in: G. Kittel (Hg.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Bd. 4 (1942), S. 365–373.
  • de Nikolaus Wicki: Die Lehre von der himmlischen Seligkeit in der mittelalterlichen Scholastik von Petrus Lombardus bis Thomas von Aquin, Freiburg 1954.