Beelzebub este numele unuia din cei șapte prinți ai iadului, un nume derivat din Ba‘al Zebûb, Ba‘al Zəbûb sau Ba‘al Zəvûv (în ebraică בעל זבוב, în greacă βεελζεβούβ, adică „Stăpânul muștelor"), cu numeroase variante,[1] care a fost o zeitate semită venerată în orașul filistean Ekron.

Beelzebub aşa cum este prezentat în carte lui Collin de Plancy - Dictionnaire Infernal (Paris, 1863).

Belzebut este cunoscut și ca Baalzebub, Enlil, Bel, „Pir Bub”* Baal Zebul și Beelzebuth. De asemenea, mai este cunoscut și ca demonul goetic „BAEL” zeul mesopotamian Enlil. Enlil a fost originalul „Bel”, care mai târziu a evoluat în „Baal”. „Baal” înseamnă „domn”, „stăpân”, „prințul Baal”. Belzebut/Enlil a fost un zeu foarte bine cunoscut și popular, având și orașe numite după el în tot Estul Mijlociu, cu prefixul „Baal”.

Referințe la Baal-Zebub apar și în Biblie, în Cartea a patra a Regilor 1: 1-3[2]

„După moartea lui Ahab, Moabul s-a răzvrătit împotriva lui Israel. Iar Ohozia, căzând printre gratiile foișorului său cel din Samaria, s-a îmbolnăvit și a trimis soli și le-a zis: „Duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului: Mă voi însănătoși eu oare din boala aceasta?” și aceștia s-au dus să întrebe. Atunci îngerul Domnului a zis către Ilie Tesviteanul: Scoală și ieși înaintea trimișilor regelui Samariei și le spune: Au doară în Israel nu este Dumnezeu, de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?”
— Cartea a patra a Regilor

Belzebut este, de asemenea, identificat în Noul Testament cu Satan, „prințul demonilor”.[3][4]

  1. ^ Pe lângă Beelzebub, Ba‘al Zebûb și Ba‘al Zəvûv, (בעל זבוב), există și alte variante cum ar fi Belzebud, Beezelbub, Beazlebub, Belzaboul, Beelzeboul, Baalsebul, Baalzebubg, Belzebuth, Beelzebuth sau Beelzebus.
  2. ^ Cartea a patra a Regilor :: Capitolul 1, www.bibliaortodoxa.ro, arhivat din original la , accesat în  
  3. ^ „In NT Gk. beelzeboul, beezeboul (Beelzebub in TR and AV) is the prince of the demons (Mt. 12:24, 27; Mk. 3:22; Lk. 11:15, 18f.), identified with Satan (Mt. 12:26; Mk. 3:23, 26; Lk. 11:18).”, Bruce, „Baal-Zebub, Beelzebul”, Wood, D. R. W., & Marshall, I. H. (1996). New Bible dictionary (3rd ed.) (108). Leicester, England; Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press.
  4. ^ „Besides, Matt 12:24; Mark 3:22; Luke 11:15 use the apposition ἄρχων τῶν δαιμονίων ‘head of the →Demons’.”, Herrmann, „Baal Zebub”, in Toorn, K. v. d., Becking, B., & Horst, P. W. v. d. (1999). Dictionary of deities and demons in the Bible DDD (2nd extensively rev. ed.) (154). Leiden; Boston; Grand Rapids, Mich.: Brill; Eerdmans.

Vezi și

modificare