Câmpia Moldovei

Câmpia Moldovei se află în nordul Podișului Moldovei (sector numit și Câmpia Jijiei) și în vestul Basarabiei (sector numit și Câmpia Bălților). Are altitudini de aproximativ 200 m. Apele curgătoare din Câmpia Moldovei sunt: Prutul, Bahluiul, Jijia, Sitna, Bașeul, Obreja, Camenca, Ustia, Căldărușa, Gârla Mare și alte râuri.

DescriereModificare

Există două categorii de lacuri:

  • Lacuri hidroenergetice:Lacul Stânca-Costești,pe Prut
  • Iazuri:cu frecvență mare:Dracșani,pe Jijia

Climatul este de câmpie, cu precipitații reduse, influențe de ariditate venite din estul Europei (ierni geroase, veri secetoase), bate crivățul, vegetație de stepă, molisoluri.

Bibliografie suplimentarăModificare

  • Câmpia Moldovei - studiu geomorfologic, Vasile Băcăuanu, Editura Academiei RSR, 1968
  • Hidrografia Câmpiei Moldovei, Maria Pantazică, Editura Junimea, Iași, 1974