Câmpie

formă de relief caracterizată de variații mici de altitudine
Marea Câmpie din Ungaria

Câmpia este o formă de relief majoră caracterizată prin altitudini joase (până în 300 m), interfluvii netede sau ușor ondulate (câmpuri) și văi slab adâncite.

Câmpiile au origini diferite:

Câmpiile favorizează vegetația de pădure[necesită citare].

FormareModificare

Câmpiile sunt formate de obicei din roci sedimentare.

S-au născut prin erodarea îndelungată a unor munți sau podișuri vechi sau prin acumularea de sedimente aduse de râuri la poalele dealurilor sau într-un lac. Unele câmpii se pot forma prin retragerea apelor mării, asemenea depresiunilor.Câmpia este o formă de relief de 200-300 m