Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
ȚaraFlag of Moldova.svg Moldova  Modificați la Wikidata
Înființare1 iunie 1957
Adresăbd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău, Republica Moldova
Coordonate47°01′52″N 28°49′24″E / 47.0312°N 28.8233°E
Colecție
Mărime1045238 unități de păstrare
Alte informații
DirectorGrigore Cozonac (1957-1970)

Andrei Olaru (1970-1977)

Nicolae Sanalatii (1977-1985)

Vladimir Lungu (1985-1986)

Axenia Selin (1986-1991)

Valentina Chitoroagă (1994-2019)

Renata Cozonac (2019-)
Personal27
Contact
http://www.bookchamber.md

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova [1] ocupă un loc aparte în cultura țării, având menirea de a tezauriza și de a valorifica bibliografic și statistico-bibliometric producția editorială din țară. Fiind abilitată prin cadrul legal existent cu funcții CNCRM oferă produse/servicii specifice domeniului editorial, informațional-biblioteconomic.

O valoare deosebită are Arhiva Națională de publicații, gestionată de către CNCRM. Arhiva include publicațiile editate pe teritoriul Moldovei începând cu anul 1924, anual fiind completată în baza Depozitului Legal, transmis de fiecare editor-agent economic. Arhiva este unicul fond de publicații intangibil (spre deosebire de astfel de colecții, constituite în unele biblioteci). În prezent Arhiva Națională include peste 1 mln de cărți, periodice, alte categorii de documente.

Lucrările bibliografice scoase de CNCRM, reprezintă, unica modalitate viabilă prin care societatea își poate satisface necesarul de informație fără a contraveni cerințelor impuse de economia de timp. Din aceasta perspectivă, contribuțiile bibliografice la accelerarea progresului culturii și civilizației sunt imperios necesare. Bibliografia națională restituie contemporanilor și posterității un anumit teritoriu al culturii scrise, ea salvează de la uitare creațiile spirituale. Sursă de neînlocuit pentru orice colectivitate științifică ori profesională, dar și pentru societate în ansamblul ei.

Digitizarea documentelor tradiționale în scopul conservării, prezervării colecțiilor și accesului facil al utilizatorului la informații, este un procedeu folosit la CNCRM.

Astfel, CNCRM creează o platformă exhaustivă pentru evaluarea statistică și logistică a producției editoriale, a pieței de carte în Republica Moldova. Analizele și sintezele statistice, elaborate sub egida CNCRM, sunt utile factorilor decizionali, editorilor, cercetătorilor, bibliotecarilor.

CNCRM exercită controlul bibliografic național, elaborând și publicând un sistem de lucrări bibliografice curente șu retrospective: "Bibliografia Națională a Moldovei" – publicații lunare; "Cărțile Moldovei" – ediție retrospectivă; "Seriale..." și altele. Publicațiile menționate sunt deosebit de utile pentru cercetarea științifică, pentru servirea informațional-bibliografică, fiind prezente în colecțiile bibliotecilor naționale, universitare, publice, specializate.

Cercetătorii, reprezentanții domeniilor editorial și informațional-bibliotecar cunosc importanța și necesitatea serviciilor, oferite de către CNCRM ca Agenție Națională ISBN, ISMN, ISSN. Fiind membru a patru organisme internaționale (unica instituție din republică): Agenții Internaționale ISBN, ISSN, ISMN și Index Translationum (Secția Traduceri pe lângă UNESCO), CNCRM asigură prezența/integrarea fluxului de publicații, scoase pe teritoriul Republicii Moldova, în circuitul informațional-editorial internațional.

Prin unicitatea funcțiilor, serviciilor/produselor oferite comunităților editoriale, științifice, informațional-bibliotecare, CNC a confirmat indispensabilitatea sa profesională. Experiențele reprezentative ale acesteia sunt cunoscute și apreciate la nivel național și  internațional.

MisiuneaModificare

Administrarea patrimoniului documentar național (depozitul legal) de publicații (cărți, periodice, manuscrise, carte veche, incunabule, hărți, fotografii, microfilme, fotocopii, materiale audio-vizuale și resurse electronice) și promovarea producției editoriale din Republica Moldova pentru întreaga comunitate prin:rea

 • organizarea Depozitului Legal, suport esențial pentru cunoașterea culturii și civilizației naționale;
 • efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
 • evidența statistică a produselor editoriale naționale;
 • asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional/editorial/statistic internațional.

CNCRM funcționează sub autoritatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care îi asigură resurse materiale și financiare pentru buna funcționare.

IstoricModificare

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNC) a fost fondată la 1 iunie 1957.

În activitatea CNC pot fi evidențiate câteva etape, acestea fiind determinate de specificul mediului social, economic, informațional, funcțional :

 • iunie 1957 – decembrie 1957 – constituirea Camerei Cărții, trasarea obiectivelor, începutul achiziționării Depozitului Legal;
 • ianuarie 1958-1963 - fundamentarea bibliografiei naționale curente, apariția "Cronicii presei", "Cronicii articolelor de revistă", "Cronicii articolelor de gazetă", "Cronica recenziilor", cumularea cronicilor într-o formulă nouă "Cronica presei RSS Moldovenești";
 • 1963 – atribuirea titulaturii "Camera de Stat a Cărții din RSSM", trecerea în structura Comitetului de Stat al RSSM pentru Presă, includerea CNC în sistemul editorial;
 • 1965 - începerea catalogării centralizate pentru sistemul biblioteconomic, elaborarea fișelor de catalog adnotate la cărți, articole din reviste și ziare;
 • 1973 – includerea în "Cronica presei RSS Moldovenești" a noii informații "Cronica publicațiilor de artă"; "Cronica publicațiilor de muzică", "Materiale bibliografice ale Moldovei";
 • 1974 – fundamentarea bibliografiei naționale retrospective, apariția primelor 2 volume a corpusului de bibliografii, anii 1924-1974;
 • 1993 – reorganizarea instituției în "Camera Națională a Cărții din Republica Moldova" , fondarea în cadrul CNC a Agenției Naționale ISBN[2];
 • 1997-2007 – începutul informatizării CNC, modificarea "Cronicii presei" în "Bibliografia națională a Moldovei", apariția fasciculei anuale "Seriale", realizarea CIP-ului, fondarea în cadrul CNC a Centrului Național ISSN [3], atribuirea funcției de certificare a producției editoriale importate în țară.

FuncțiiModificare

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova, în baza "Legii cu privire la activitatea editorială" Nr 939/2000, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește funcții naționale la nivelul sistemelor editorial și biblioteconomic, concomitent și funcții de agenție bibliografică națională:

Articolul 19. Camera Națională a Cărții

(1) Camera Națională a Cărții este principala instituție de stat care deține sursa documentară a culturii naționale scrise și are următoarele atribuții:

a) constituie, prelucrează, dezvoltă, prezervă și pune în valoare fondul de documente care fac obiectul depozitului legal;b) organizează depozitul legal conform art. 18;

c) efectuează controlul bibliografic național ca parte a controlului bibliografic internațional;

d) elaborează bibliografia națională a Moldovei și repertoriul național de publicații;

e) efectuează catalogări înainte de publicare (CIP);

f) ține evidența statistică editorială;

g) atribuie numere internaționale standard pentru cărți (ISBN), pentru muzică tipărită (ISMN), pentru publicații seriale (ISSN).

(2) Camera Națională a Cărții, în condițiile legislației în vigoare, încasează plată pentru servicii la sistematizare și aplicarea indicelui CZU publicațiilor, la efectuarea catalogării în publicare (CIP), la atribuirea numerelor internaționale standard (ISBN, ISMN și ISSN) și pentru alte servicii ce țin de domeniul ei de activitate.

(3) Fondul de documente și bazele de date ale Camerei Naționale a Cărții sunt inalienabile, constituie proprietate a statului și se află sub protecția acestuia.

Organigrama[4]Modificare

 • Secția"Tehnologia Informației. Sisteme Naționale – ISBN, ISMN, ISSN";
 • Secția"Primirea și Înregistrarea Documentelor. Programul CIP";
 • Secția"Bibliografie Națională";
 • Secția"Statistica Industriei Editoriale Naționale. Arhiva Depozitului Legal de Documente";
 • Secția "Marketing. Comunicare";
 • Secția "Digitizarea Documentelor DL".

Bibliografia Națională a MoldoveiModificare

 
BNM: 50 ani de la apariția primului număr

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova este Agenție Bibliografică Națională și în această calitate elaborează bibliografia națională curentă. În realizarea acestei activități, agenția bibliografică națională elaborează înregistrări bibliografice pentru fiecare document imprimat apărut în republică, având acces direct la publicațiile curente, ca rezultat al aplicării Legii cu privire la activitatea editorială și a Regulamentului de funcționare a depozitului legal de documente în Republica Moldova.

"Bibliografia națională a Moldovei" (BNM) reflectă producția națională editorială curentă, constituind ansamblul resurselor bibliografice în format tipărit sau electronic, editate pe teritoriul Republicii Moldova. Este disponibilă atât sub formă de publicație periodică tradițională, cât și în format PDF, sub formă de înregistrări bibliografice, în baza de date a CNCRM, accesibilă online.

Categoriile de documente ce fac obiectul "Bibliografiei Naționale a Moldovei" cum ar fi: publicațiile monografice (cărți, broșuri); muzica tipărită (partituri); documentele cartografice (hărți, atlase, globuri); documentele grafice, resursele electronice, documentele audio-vizuale (discuri, casete, diapozitive); cât și părți componente din seriale sunt grupate pe compartimente, conform genurilor lor:

·       "Cronica cărții"

·       "Cronica documentelor de muzică tipărită"

·       "Cronica documentelor grafice"

·       "Cronica bibliografiei de bibliografii"

·       "Cronica recenziilor"

·       "Cronica resurselor electronice"

·       "Cronica articolelor de revistă"

·       "Cronica articolelor de gazetă".

Descrierile bibliografice ale documentelor enumerate mai sus se elaborează pe baza existentului de titluri din Depozitul legal al Camerei Naționale a Cărții și sunt conforme cu normele GOST-ului 7.1-2003 "Înregistrare bibliografică. Descrierea bibliografică: Cerințe generale și reguli de alcătuire", aplicat ca standard național pe teritoriul Republicii Moldova, și "Metodologiei de implementare a GOST-ului 7.1.2003" (Chișinău, 2016), în funcție de tipul de document bibliografiat.

"Bibliografia națională a Moldovei" este structurată conform "Clasificării zecimale universale: Tabele prescurtate” (elaborată de Camera Națională a Cărții, Chișinău, 2017) pe domenii/clase și subdomenii/subclase. La începutul lucrării există o listă a divizionarelor folosite. În cadrul fiecărui domeniu/clasă, înregistrările bibliografice sunt ordonate în ordine alfabetică după numele autorului lucrării sau a titlului acesteia în cazul când documentul prelucrat nu are autor sau are mai mult de trei autori.

Descrierile bibliografice se efectuează în limba originalului documentului descris. Întâi se redau lucrările apărute cu caractere latine (română, engleză, franceză, germană etc.), urmate de lucrările apărute cu caractere chirilice (rusă, bielorusă, ucraineană, bulgară).

Înregistrările bibliografice includ:

-       numărul de ordine;

-       vedeta;

-       descrierea bibliografică a documentului;

-       numărul Depozitului legal atribuit de Camera Națională a Cărții;

-       indexul CZU;

-       descriptori.

În caz de necesitate, descrierile bibliografice sunt însoțite de adnotări succinte despre conținutul lucrării în limbile română și/sau rusă.

La începutul fiecărui număr al "Bibliografiei Naționale a Moldovei" se dă cuprinsul în limba română. Cuprinsul e alcătuit conform compartimentelor de bază ale schemei de clasificare, ceea ce reprezintă o listă a divizionarelor CZU folosită în bibliografie.

Numerotarea înregistrărilor bibliografice în cadrul fiecărei "Cronici ..." este continuă pe tot parcursul anului. Pe foaia de titlu a fiecărei cronici este indicat titlul paralel în limbile română și engleză, anul fondării publicației, numărul de înregistrări bibliografice incluse în numărul respectiv.

Sub fiecare vedetă, autor persoană fizică, autor colectiv sau titlu se adună toate documentele de al căror conținut sunt responsabile, fie cărți, seriale, resurse electronice sau articole din presă.

Pentru facilitarea căutărilor, fiecare număr al "Cronicilor ..." conține indexuri auxiliare, ce fac obiectul compartimentului respectiv din BNM:

- index alfabetic de nume (autori redactori, traducători, prefațatori, pictori, fotografi, recenzenți, precum și alte persoane responsabile de conținutul documentului, persoane cărora le sunt consacrate lucrările). Numele și prenumele autorului se redau despărțite prin virgulă, urmat de numărul/numerele (fără a fi precedate de nr. sau nr. nr.) în care se face referire la respectivul autor, după care nu se pune nici un semn de punctuație. Ex.: Vieru, Grigore 33, 77, 143. Numerele cu referire la personalia se dau în paranteze rotunde.

-       index alfabetic de titluri

-       index alfabetic de subiecte ale cărților (cuprinde vedete de subiect, instituții, manifestări culturale sau nume geografice).

-       index alfabetic al editorilor.

Toate indexurile auxiliare sunt ordonate după caracterele alfabetice, formate din două rânduri alfabetice: cele cu caractere latine (românești și străine) un rând; cele cu caractere chirilice alt rând și fac trimitere la numărul/numerele înregistrării bibliografice la care se face referire.

Un element important al lucrării sunt vedetele de subiect ce completează descrierile, menite a spori calitatea informației oferite și a înlesni utilizarea ei. Pentru stabilirea acestora, de multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.

Înscriind informații privind diferite genuri de publicații, "Bibliografia Națională a Moldovei" are o structură complexă, fiecare din categoriile de publicații menționate face obiectul unui compartiment al bibliografiei naționale. Aceste compartimente sunt următoarele:

"Cronica cărții" - apare din anul 1958 (între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 1961 are periodicitate lunară), prezintă documente bibliografiate: cărți, broșuri, precum și culegeri colective continue (de tipul "Anale" ș. a., care au titlu propriu-zis; albume cu lucrări de artă plastică, publicații de muzică tipărită, însoțite de texte explicative, literatură social-politică, științifică, de popularizare a științei, manuale și materiale didactice, enciclopedii, dicționare, literatură artistică, diverse ghiduri, bibliografii fundamentale).

Descrierea bibliografică a documentelor incluse în "Cronica cărții" cuprinde următoarele elemente: Vedeta. Titlul propriu-zis : informații despre titlu / mențiuni de responsabilitate. – Mențiuni de ediție. – Date de publicare (localitate, editură, an). – Descrierea fizică (nr. de pagini, menționarea ilustrațiilor, formatul). – Colecția. – Note. – ISBN.

Albumele cu lucrări de artă plastică și lucrările de cercetări în domeniul muzicii sunt reflectate și în "Cronica documentelor grafice" și în "Cronica documentelor de muzică tipărită".

Nu fac obiectul înregistrărilor bibliografice în "Cronică cărții" următoarele tipuri de publicații: literatură îngust departamentală, ce ține de reglementarea ordinii interne a unei organizații; retipăriri ale materialelor instructive; foi de informație tehnică, publicații tehnice de producție, ce se referă la unele procese tehnologice; instrucțiuni ce prevăd folosirea unor articole industriale; pliante, programe de orice fel, publicații de reclamă; unele publicații de literatură tehnică specială - standarde, prescripții tehnice, liste de prețuri, proiecte-tip de construcție.

Broșurile cu un volum mai mic de 4 pagini în "Cronica cărții" nu se includ.

Autoreferatele tezelor de doctor, lucrate identic cu cărțile, sunt incluse la sfârșitul fiecărui număr al "Cronicii cărții", fiind structurate și redate în ordine alfabetică conform gradului științific: întâi tezele de doctor habilitat, apoi cele de doctor.

Antologiile, culegerile de opere artistice cu titlu comun se transcriu cu titlurile individuale ale lucrărilor cuprinse în publicație, autorii și traducătorii lucrărilor fiind indicați în mențiunea de responsabilitate.

"Cronica cărții" dispune de indecșii auxiliari de nume, de titluri, de subiecte, de editori, de ISBN eronate.


"Cronica documentelor de muzică tipărită" - apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul "Cronica publicațiilor de note"; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate semestrială; din anul 2013 are periodicitate anuală) - include publicații ale operelor din folclorul muzical, publicații ale operelor de muzică vocală, instrumentală, culegeri mixte de opere de muzică vocală și instrumentală, publicații de opere vocale simfonice și muzica de scenă, opere complete, publicații metodice cu note la disciplinele muzical-istorice și teoretice, solfegii și dictări, lucrări muzicale în publicații de muzicologie și metodice muzicale, note muzicale din reviste, culegeri și publicații periodice apărute în Republica Moldova.

Cronica dispune de indexul auxiliar de nume.


"Cronica documentelor grafice" - apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul "Cronica publicațiilor de artă plastică"; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate semestrială; din anul 2011 are periodicitate anuală) - sunt bibliografiate placardele, materialele didactice intuitive, portretele, reproducțiile, albumele, ilustratele prezentate artistic. În cronică nu se includ: cărți ilustrate în care predomină textul; cataloage de proiecte ale diferitor construcții, desene tehnice; prospecte de reclamă editate fără plată de organizațiile cu drept editorial; buclete și foi volante cu conținut de reclamă; semne de carte; gazete de perete; cărți poștale cu timbru și loc pentru adresă; albume de modă; formulare pentru diplome de onoare.

Ca regulă, publicațiile se descriu la titlu, numele pictorului se indică în mențiunea de responsabilitate. Reproducțiile, gravurile și culegerile unui pictor se descriu la numele lui. În descriere este indicată metoda de imprimare. Documente grafice sunt ordonate conform Schemei de clasificare a graficii imprimate, elaborată de Camera Națională a Cărții.

Cronica dispune de indexul auxiliar de nume.


·       "Cronica bibliografiei de bibliografii" apare din anul 1973 (până în a. 2017 a apărut cu titlul "Indice "Materiale bibliografice”; între anii 1973-2012 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 2013 are periodicitate anuală) - include bibliografii fundamentale, bibliografii pe subiecte, ediții bibliografice periodice, liste bibliografice, liste și treceri în revistă bibliografice publicate în cărți și reviste, treceri în revistă istoriografice.

Cronica nu include : liste de literatură citată din cărți și articole, liste de literatură ce nu se referă la tema lucrării descrise, liste de literatură cu mai puțin de 50 titluri, liste în programe și lucrări metodice, în materiale didactice și în manuale pentru școala de cultură generală, în notele de subsol ale cărților. În subdiviziuni, pe primul loc se află lucrările bibliografice fundamentale, listele de literatură publicate în cărți și reviste, consacrate personalităților și operelor lor, apoi – despărțite prin semnul (------), urmează listele de literatură indicate la sfârșitul cărților și articolelor din reviste.

Ordonarea înregistrărilor bibliografice este identică cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru cărți.

"Cronica bibliografiei de bibliografii" dispune de indecșii auxiliari de nume și de titluri ale bibliografiilor descrise.


"Cronica recenziilor" – apare din anul 1963; (între anii 1963-2014 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 2015 are periodicitate anuală) - include recenziile la cărți, publicate în ziare și reviste.

Descrierea bibliografică e alcătuită din două părți – în prima parte se descrie lucrarea recenzată, în a doua parte – informații referitoare la recenzie. Dacă una și aceeași lucrare are mai multe recenzii, ele se descriu în ordine alfabetică după numele de familie al recenzenților, iar dacă acestea lipsesc – după titlurile recenziilor.

"Cronica recenziilor" dispune de indexul de nume al autorilor, redactorilor, traducătorilor, recenzenților.


"Cronica resurselor electronice" (apare din anul 2006, periodicitate anuală) include informații despre CD-uri, discuri, casete, imprimate pe suport electronic.

Ordonarea înregistrărilor bibliografice este identică cu cea folosită la întocmirea bibliografiei pentru cărți.

 "Cronica articolelor de revistă" (apare din anul 1958; între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială; din anul 1961 are periodicitate lunară) – semnalează articole, materiale documentare, opere artistice, publicate în paginile revistelor, culegerilor, resurselor în continuare, apărute în Moldova și existente în Depozitul Legal al CNC.

Revistele bibliografiate sunt editate de Academia de Științe a Moldovei și institutele ei, organizațiile, instituțiile superioare de învățământ, bibliotecile mari, muzee. Informațiile oferite sunt din diverse sfere: știință, filozofie, religie, sociologie, politică, economie, jurisprudență, literatură, lingvistică, teatru, cinematografie, muzică, arte, istorie, geografie și altele.

Din sursele citate se poate de aflat cine sunt cei ce semnează articole în presă, care sunt tendințele actuale, cum se dezvoltă viața politico-socială și culturală în Moldova, ce evenimente și manifestări au loc pe teritoriul republicii sau în străinătate, care este activitatea din domeniile de cunoaștere.

Articolele se înregistrează selectiv, în funcție de valoarea lor. Sunt excluse următoarele tipuri de articole: de revistă a presei, notițe informative, articole cu caracter temporar și altele.

Selecția articolelor se efectuează în baza instrucțiunii "Alcătuirea "Cronicii articolelor de revistă", elaborată de Camera Națională a Cărții.

Bibliografierea revistelor ce au ediții paralele în limbile română și rusă, precum: "Profit” ș.a. se efectuează în limba română, iar datele în limba rusă se redau în note după exemplul următor: // Profit. – 2017. – Nr 4. – P. 24-25 : fot. – Idem în lb. rusă.

Înregistrările bibliografice se încadrează în schema unei descrieri bibliografice analitice standard. Ele cuprinde următoarele elemente: Titlul : informație la titlu / mențiunea de responsabilitate // Resursa (titlul) în care se publică articolul. – Data apariției resursei. – Volumul, numărul resursei. - Pagina/paginile la care se află articolul. – Note.

În caz de necesitate, descrierile bibliografice sunt însoțite de adnotări succinte în limbile română și/sau rusă.

Pentru regăsirea informației, la sfârșitul fiecărui număr al "Cronicii articolelor de revistă" este prezentat indexul de nume, care cuprinde autori și alte persoane ce au contribuit la apariția articolului.

Lista revistelor a căror articole au fost bibliografiate, cu specificarea numărului revistei și a datei la care a apărut aceasta, este indispensabilă fiecărui număr al "Cronicii…”.

"Cronica articolelor de gazetă" – apare din anul 1958; (între anii 1958-1960 a apărut cu o periodicitate trimestrială ; din anul 1961 are periodicitate lunară) – include selectiv informația despre articole, materiale documentare, opere literare, materiale publicistice și de critică literară, publicate în paginile ziarelor republicane.

Bibliografierea ziarelor ce au ediții paralele în limbile română și rusă, precum: "Comunistul = Коммунист"; "Moldova democrată ) Демократическая Молдова"; "Socialiștii = Социалисты"; "Vocea poporului = Голос народа"; "Ziarul de gardă = Ziarul de gardă. Русская версия" se efectuează în limba română, iar datele în limba rusă se redau în note după exemplul următor: // Vocea poporului. – 2017. – 17 dec. – P. 6. – Idem în lb. rusă.

Operele artistice din ziare sunt descrise separat, indiferent de limbă și alfabet.

Cu scopul de a evidenția materialele consacrate evenimentelor importante din viața politică, economică și culturală a republicii, aniversărilor unor personalități marcante ș.a., în cadrul subdivizionarelor se întocmesc rubrici speciale temporare.

Selecția articolelor se efectuează în baza instrucțiunii " Alcătuirea "Cronicii articolelor de gazetă" elaborată de Camera Națională a Cărții.

Schema descrierii bibliografice a articolelor de gazetă este analogică celei articolelor de revistă. Se pune un accent deosebit pe stabilirea conținutului articolului bibliografiat (a adnotărilor). Pentru stabilirea acestora, este necesară citirea articolului, de cele mai multe ori sunt necesare căutări aprofundate în diverse surse de informare.

Înregistrările bibliografice sunt organizate pe domeniile CZU, în cadrul fiecărui domeniu înregistrările sunt ordonate alfabetic după numele autorului articolului sau a titlului, dacă articolul nu are autor sau sunt mai mult de trei autori.

Mijloacele de regăsire a informației pe care le oferă cronica sunt:

-  indexul de nume, care cuprinde autorii și alte persoane care au contribuit la apariția articolului;

-  lista ziarelor bibliografiate, cu specificarea datei ziarelor la care a apărut acestea.

"Bibliografia Națională a Moldovei" rămâne a fi o publicație utilă atât cercetătorilor, specialiștilor practici, bibliotecarilor din toate categoriile de biblioteci din republică, cât și centrelor culturale, instituțiilor de învățământ, centrelor de informare și documentare, persoanelor ce manifestă interes pentru producția editorială curentă din țară.

PublicațiiModificare

NoteModificare

BibliografieModificare

 1. Chitoroagă, Valentina. CNC instituie control asupra cărții : [interviu cu V. Chitoroagă, dir. gen. al Camerei Naționale a Cărții / consemnare: Ecaterina Deleu // Flux continuu : cotid. naț. - 2006. - 13 iun.
 2. Cozonac, Grigore. Institutul bibliografic moldovenesc si sarcinile lui // Cultura Moldovei. - 1957. - 3 oct.
 3. Cozonac, Grigore. Sa propagam bibliografia // Cultura Moldovei. - 1962. - 19 iul.
 4. Cozonac, Renata. O nouă viziune asupra sistemului ISBN și ISMN // Buletinul Școlii de Biblioteconomie din Moldova. - 2005. - Nr 2. - P. 35-40; Info Agraries. - 2006. - Nr 3. - P. 25-30; Magazin bibliologic. - 2006. - Nr 2/3. - P. 20-21 : fot.;
 5. Книжная палата нуждается в "Больничке" // Кишинёвский Обозреватель. - 2010. - 25 feb. (Nr 7) [1]

Legături externeModificare