Camera Națională a Cărții din Republica Moldova

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova
ȚaraFlag of Moldova.svg Moldova  Modificați la Wikidata
Înființare1 iunie 1957
Adresăbd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, Chișinău, Republica Moldova
Coordonate47°01′52″N 28°49′24″E / 47.0312°N 28.8233°E
Colecție
Mărime1045238 unități de păstrare
Alte informații
DirectorValentina Chitoroagă (1994-)
Personal26
Contact
http://www.bookchamber.md

Agențiile naționale bibliografice au o sarcină prioritară – evidența și păstrarea tuturor aparițiilor editoriale tipărite și imprimate în țara dată. La apariții editoriale se referă : cărți, reviste, ziare, publicații de muzică tipărită, artă, placarde, ilustrate, CD-uri și multe altele. În multe țări există Legea sistemului Depozitului Legal, care reglementează păstrarea acestor documente în centre specializate (Agenția Bibliografică Națională) pentru posteritate.

În Republica Moldova, funcțiile analogice, aprofundate și lărgite, sunt exercitate de către Camera Națională a Cărții (CNC) [1] – Centrul bibliografiei naționale și statisticii producției editoriale, centru care de-a lungul anilor (mai exact, din 1 iunie 1957) este responsabil față de Guvernul Republicii Moldova și de întreaga comunitate, pentru evidența exhaustivă și operativă a producții editoriale scoase pe teritoriul țării.

MisiuneaModificare

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNC) are misiunea de a conserva și de a asigura accesul operativ și relevant la informația asupra patrimoniului documentar editat pe teritoriul Republicii Moldova, generațiilor de utilizatori de azi și celor viitoare, în scop de cercetare, studiu și informare prin:

 • colecționarea, prelucrarea, depozitarea, prezervarea și promovarea producției editoriale tipărită și fixată pe alt suport din patrimoniul național al Republicii Moldova;
 • efectuarea controlului bibliografic național și elaborarea repertoriului bibliografiei naționale;
 • efectuarea statisticii info-bibliografică a produselor editoriale;
 • organizarea Depozitului legal, constituind principala sursă documentară în ceea ce privește cunoașterea culturii naționale;
 • asigurarea prezenței Republicii Moldova în sistemul informațional / editorial / statistic internațional.

IstoricModificare

Camera Națională a Cărții din Republica Moldova (CNC) a fost fondată la 1 iunie 1957.

În activitatea CNC pot fi evidențiate câteva etape, acestea fiind determinate de specificul mediului social, economic, informațional, funcțional :

 • iunie 1957 – decembrie 1957 – constituirea Camerei Cărții, trasarea obiectivelor, începutul achiziționării Depozitului Legal;
 • ianuarie 1958-1963 - fundamentarea bibliografiei naționale curente, apariția "Cronicii presei", "Cronicii articolelor de revistă", "Cronicii articolelor de gazetă", "Cronica recenziilor", cumularea cronicilor într-o formulă nouă "Cronica presei RSS Moldovenești";
 • 1963 – atribuirea titulaturii "Camera de Stat a Cărții din RSSM", trecerea în structura Comitetului de Stat al RSSM pentru Presă, includerea CNC în sistemul editorial;
 • 1965 - începerea catalogării centralizate pentru sistemul biblioteconomic, elaborarea fișelor de catalog adnotate la cărți, articole din reviste și ziare;
 • 1973 – includerea în "Cronica presei RSS Moldovenești" a noii informații "Cronica publicațiilor de artă"; "Cronica publicațiilor de muzică", "Materiale bibliografice ale Moldovei";
 • 1974 – fundamentarea bibliografiei naționale retrospective, apariția primelor 2 volume a corpusului de bibliografii, anii 1924-1974;
 • 1993 – reorganizarea instituției în "Camera Națională a Cărții din Republica Moldova" , fondarea în cadrul CNC a Agenției Naționale ISBN[2];
 • 1997-2007 – începutul informatizării CNC, modificarea "Cronicii presei" în "Bibliografia națională a Moldovei", apariția fasciculei anuale "Seriale", realizarea CIP-ului, fondarea în cadrul CNC a Centrului Național ISSN [3], atribuirea funcției de certificare a producției editoriale importate în țară.

FuncțiiModificare

Funcțiile de bază ale CNC sunt:

 • elaborarea și editarea bibliografiei naționale curente pentru toate categoriile de documente, care reprezintă punctul de vedere oficial în domeniul bibliografiei naționale (pe plan național și internațional), constituind și oglinda producției editoriale din RM pentru toate categoriile de documente;
 • înregistrarea și evidența statistică a producției bibliografice;
 • completarea Arhivei Depozitului Legal al Republicii Moldova;
 • repartizarea exemplarului de depozit legal bibliotecilor;
 • atribuirea indicelui CZU publicațiilor;
 • editarea culegerii "Bibliografia Națională a Moldovei";
 • atribuirea numerelor internaționale ISBN, ISMN și ISSN publicațiilor;
 • elaborarea și explorarea băncilor de date a bibliografie naționale;
 • elaborarea și menținerea băncii de date "Books-in-print Moldova".

Organigrama[4]Modificare

 • Serviciul "Bibliografie Națională"
 • Serviciul "Numerotarea Internațională a Publicațiilor"
 • Serviciul "Prelucrarea Analitică a Documentelor"
 • Serviciul "Primirea și Înregistrarea Publicațiilor"
 • Serviciul "Arhiva Depozitului Legal"
 • Serviciul "Statistica Producției Editoriale"

Evenimente anualeModificare

 
BNM: 50 ani de la apariția primului număr
 • 15 mai 2008 - Atelierul profesional "Aspecte metodologice și tehnice privind implementarea standardelor de descriere bibliografică
 • 11 decembrie 2008 - Conferința științifico-practică "Bibliografia Națională: 50 de ani de la apariția primului număr al "Cronicii Presei"

PublicațiiModificare

 • Bibliografia Națională a Moldovei (până în 1999 - Cronica Presei)
 • Cărțile Moldovei
 • Publicațiile Moldovei

NoteModificare

BibliografieModificare

 1. Chitoroagă, Valentina. CNC instituie control asupra cărții : [interviu cu V. Chitoroagă, dir. gen. al Camerei Naționale a Cărții / consemnare: Ecaterina Deleu // Flux continuu : cotid. naț. - 2006. - 13 iun.
 2. Cozonac, Grigore. Institutul bibliografic moldovenesc si sarcinile lui // Cultura Moldovei. - 1957. - 3 oct.
 3. Cozonac, Grigore. Sa propagam bibliografia // Cultura Moldovei. - 1962. - 19 iul.
 4. Cozonac, Renata. O nouă viziune asupra sistemului ISBN și ISMN // Buletinul Școlii de Biblioteconomie din Moldova. - 2005. - Nr 2. - P. 35-40; Info Agraries. - 2006. - Nr 3. - P. 25-30; Magazin bibliologic. - 2006. - Nr 2/3. - P. 20-21 : fot.;
 5. Книжная палата нуждается в "Больничке" // Кишинёвский Обозреватель. - 2010. - 25 feb. (Nr 7) [1]

Legături externeModificare

47°1′52.45″N 28°49′23.98″E / 47.0312361°N 28.8233278°E