Canalizarea este o lucrare hidrotehnică de corectare a cursului apei prin intermediul unui canal, care poate fi deschis sau întubat având o secțiune de diferite forme geometrice.

Kloakdæksel - Fredericia 2015.jpg

Tipuri de canalizareModificare

  • Canalizare pentru amenajări hidrotehnice;
  • Canalizare pentru irigații;
  • Canalizare menajeră pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere de pe vatra localităților;
  • Canalizare pluvială pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe vatra localităților, rezultate din precipitații atmosferice;
  • Canalizare unitară pentru colectarea și evacuarea apelor uzate menajere și apelor pluviale de pe vatra localităților prin intermediul unei rețele unice de canalizare.