Catalogul Electrecord

Catalogul Electrecord cuprinde toate materialele discografice fabricate de casa de discuri de la înființarea ei (1932) până astăzi. De-a lungul timpului, înregistrările au fost imprimate pe următoarele suporturi (în ordinea de apariție a tehnologiilor):

 • disc de ebonită cu diametrul de 25 cm (din 1932, înregistrări Kristall – Germania, iar din 1937, înregistrări proprii, până în 1967) – peste 4000 de apariții
 • disc de ebonită cu diametrul de 30 cm
 • disc de vinil cu diametrul de 25 cm (1956–cca. 1973) – peste 400 de apariții
 • disc de vinil cu diametrul de 17 cm (1956–cca. 1994) – peste 1700 de apariții
 • disc de vinil cu diametrul de 30 cm (1958–1996) – peste 4400 de apariții
 • fotodisc (din 1958 și în anii șaizeci)
 • casetă audio (cca. 1973–cca. 2003) – peste 1400 de apariții
 • compact disc (din 1990 până astăzi) – peste 1000 de apariții
Disc Electrecord, București 1943

Seriile interbeliceModificare

Seriile discografice produse de casa de discuri Electrecord în perioada interbelică și în anii celui de Al Doilea Război Mondial cuprind câteva sute de discuri de ebonită cu muzică românească sau străină din genurile ușor și popular. Există două astfel de serii:

 • multiplicări ale discurilor imprimate de casa Kristall (din Germania), realizate din 1932
 • imprimări proprii cu muzică românească, începând cu anul 1937

Seria E_AModificare

Seria E_A reunește discurile de ebonită cu diametru de 25 cm editate de Electrecord în anii cincizeci și șaizeci, după încheierea primei serii postbelice. Indicativul A (care avea să fie urmat de B, C, D, E și F) atestă faptul că seria a fost prima din rândul celor sistematizate. Ultimele apariții ale seriei datează din 1965, iar reeditările au continuat până în 1967.

Seria E_BModificare

Seria E_B reunește discurile de ebonită cu diametru de 30 cm editate de Electrecord în anii cincizeci și șaizeci, în paralel cu Seria E‗A după prima serie postbelică. Indicativul B (care avea să fie urmat de C, D, E și F) atestă faptul că seria a fost a doua din rândul celor sistematizate.

Seria E_CModificare

Seria E_C reunește discurile de vinil cu diametru de 17 cm editate de Electrecord în anii cincizeci, șaizeci și șaptezeci, după încheierea seriei E_A. Indicativul C (care avea să fie urmat de D, E și F) atestă faptul că seria a fost a treia din rândul celor sistematizate.

Seria E_DModificare

Seria E_D reunește discurile de vinil cu diametru de 25 cm editate de Electrecord în anii cincizeci și șaizeci. Indicativul D (care avea să fie urmat de E și F) atestă faptul că seria a fost a patra din rândul celor sistematizate.

Seria E_EModificare

Seria E_E reunește discurile de vinil cu diametru de 30 cm editate de Electrecord în anii cincizeci, șaizeci, șaptezeci, optzeci și nouăzeci. Numerele de catalog din această serie au formatul ExE + număr, unde „x” poate fi înlocuit de literele: C (muzică cultă/„clasică”), D (muzică de divertisment), L (înregistrări licențiate în străinătate), P (muzică populară și folclorică) sau X (înregistrări diverse – teatru radiofonic, materiale propagandistice). Numărul merge de la 1 până în jur de 4400. Aceasta a fost ultima serie din rândul celor sistematizate.

Seria E_FModificare

Din seria E_F fac parte fotodiscurile produse de Electrecord la sfâșitul anilor șaizeci și de-a lungul deceniului următor. Formatul ales de casa românească de discuri era cel de carte poștală muzicală. Astfel, pe fața fotodiscului erau tipărite ilustrate în culori conținând imagini din București, iar pe verso se afla înregistrarea unui singur cântec, gravată cu șanț microrilă de 17 cm diametru (ca la discurile din seria E‗C). Împrejurul șanțurilor erau prezentate datele discului și se putea scrie o scurtă dedicație pe spațiul rămas liber.

BibliografieModificare

 • Marile succese și ultimile Noutăți pe plăci Electrecord (1943). Tipografia Zidire Nouă, București
 • Catalogul general Electrecord (1958). Editat de Electrecord, București
 • Catalog de discuri. Electrecord (1965). Editat de Electrecord, pag. 182, București
 • Cosma, Viorel. Lăutarii de ieri și de azi., Editura Du Style, ed. a II-a, pag. 384, București, 1996
 • Ghiață, Petre și Sachelarie, Clery (1966). Maria Tănase și cîntecul românesc, ediția a II-a, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S. România, București
 • Caraman Fotea, Daniela și Lungu, Florian. Disco – ghid rock (ediția a II-a), Editura Muzicală, București, 1979
 • Caraman Fotea, Daniela și Nicolau, Cristian. Dicționar rock, pop, folk, Editura Humanitas, București, 1999 (ISBN 973–28–0910–8)
 • Caraman Fotea, Daniela. Meridianele cîntecului, Editura Muzicală, București, 1989 (ISBN 973–42–0006–2)
 • Cosma, Viorel. Compozitori și muzicologi români. Mic lexicon, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., București, 1965
 • Deda, Edmond. Parada muzicii ușoare, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.S.R., București, 1968
 • Elian, Edgar. Discul. Istoric, sfaturi pentru discofili, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R., București, 1964