Centriolul este de forma unei structuri microtubulare, parte componentă a centrozomului.

Schemă a unui centriol indicând tripletele de microtuburi
Perspectivă tridimensională a unui centriol

Microtuburile centriolului sunt amplasate unul peste altul într-un sector mai dens al citoplasmei din apropierea nucleului. Fiecare centriol prezintă un microcilindru lung de circa 0,3 µm (nanometru) cu un diametru de 0,1 µm format din mai multe microtuburi amplasate in cerc câte trei.

Centriolul este alcătuit din 9 grupuri de 3 microtuburi arajate sub forma unui cilindru. Fiecare celulǎ are doi centrioli.