Cercul orizontal (Limbul)

Cercul orizontal (Limbul) este o parte componentă a unui teodolit clasic. Limbul poartă gradațiile, în sensul mersului acelor unui ceasornic.

  • Manualul inginerului - Ed. Tehnică, 1955 - vol. 2 - Topometrie, pag. 1017