Ciocnirea reprezintă interacțiunea de scurtă durată dintre două sau mai multe corpuri sau particule, în urma căreia se modifică vitezele și direcțiile de mișcare ale acestora. Într-un astfel de proces, impulsul total se conservă.

Ciocnirile centrale (același suport de mișcare) a două corpuri sferice pot fi:

  • neelastice: corpurile capătă o deformație permanentă;
  • elastice: corpurile nu se deformează în urma ciocnirii. În ciocnirea perfect elastică a două corpuri (teoretică) se aplică Legea conservării impulsului.