Climă

dinamica tuturor fenomenelor meteorologice din atmosferă dintr-un anumit loc sau regiune de pe glob, într-un interval de timp foarte mare

Clima reprezintă dinamica tuturor fenomenelor meteorologice din atmosferă dintr-un anumit loc sau regiune de pe glob, într-un interval de timp foarte mare. În funcție de repartiția diferită pe glob a radiației solare, a uscatului și a apei, precum și a mișcărilor maselor de aer, se deosebesc: clima ecuatorială, clima subecuatorială, clima tropicală, clima subtropicală, clima temperată, clima subpolară și clima polară.

Hartă simplificată a zonelor climatice de pe Pământ.

Definiție

modificare

Spre deosebire de vreme, care se referă la fenomenele meteorologice dintr-o perioadă de timp mai scurtă (ore sau până la câteva săptămâni), clima se referă la o perioadă de timp mult mai lungă câteva decenii, în mod obișnuit valorile medii pe o perioadă de 30 de ani. Punctul de referință a climei este vremea, măsurătorile făcându-se la stațiile meteorologice, cu sonde meteo, sau cu sateliți meteorologici.

Climatologia este știința care se ocupă cu studiul climei. Aceasta are mai multe ramuri, ca de pildă „Paleoclimatologia”, care se ocupă cu studiul climei din vremuri îndepărtate, căutând să explice pe perioade mari de timp variațiile mari de climă, ca de exemplu perioadele de glaciațiune.

Climatologia folosește datele statistice; de exemplu pentru a explica încălzirea climei prin creșterea conținutului de dioxid de carbon din atmosferă ca rezultat al activității vulcanice sau a activităților antropice.

Factori climatici

modificare

Factorii ce influențează clima sunt:

Clasificarea zonelor climatice

modificare

Zonele de climă ale Pământului [1] se împart în 3 mari categorii, care la rândul lor se împart în subcategorii:

1. Zona caldă
2. Zona temperată
3. Zona rece

Vezi și

modificare

Legături externe

modificare