Clivaj este denumită tendința întâlnită la minerale sau cristale de a se sparge, despica, paralel cu rețeaua structurii cristaline. Clivajul este de fapt o formă aparte de spărtură. Suprafața clivajului este netedă, în general cu o reflectare bună a razelor luminoase. Clivajul se poate prezenta diferit, având diferite grade de clivaj:

Clasificarea clivajului

modificare
Gradul clivajului Aspectul clivajului Exemple
deosebit de perfect    
foarte perfect foițe subțiri Mică, Gips
perfect la spargere apare totdeauna o suprafață de clivaj Calcit, Galenă, Diamant (paralel cu fața octaedrului), Stibină, Bismutină
bun pe bucățile sparte se pot observa
fețe regulate de clivaj și de spărtură neregulată
Feldspat, Amfiboli, Realgar, Auripigment
clar pe suprafețe de spărtură neregulată
apar și unele fețe de clivaj
Kassiterit, Apatit
neclar pe lângă fețele de spărtură neregulată
apar numai sporadic fețe netede de clivaj
Magnetit, Corindon
lipsa clivajului
(vezi spărtura)
  Cuarț