O coaliție reprezintă o alianță între două sau mai multe state, clase sociale, partide sau grupări politice, persoane etc., încheiată în vederea sau scopul unei acțiuni comune.