Lista monumentelor istorice din județul Dâmbovița - B

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia
(Redirecționat de la Cod:LMI:DB-I-s-B-16965)
Simbol utilizat pentru monumentele istorice

Lista monumentelor istorice din județul Dâmbovița - B cuprinde monumentele istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al României și aflate în localități din județul Dâmbovița al căror nume începe cu litera B.

Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, prin intermediul Institutului Național al Patrimoniului, ultima versiune datând din 2015[1]. Această listă cuprinde și actualizările ulterioare, realizate prin ordin al ministrului culturii.

Puteți căuta un monument din județul Dâmbovița folosind formularul de mai jos sau puteți naviga prin toate monumentele din județ la lista monumentelor istorice din județul Dâmbovița.


Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare Creatori Coordonate Imagine
DB-I-s-B-16958 Situl arheologic de la Băleni-Români, punct „Băcani” sat Băleni-Români; comuna Băleni „Băcani”, la N de sat, pe terasa înaltă a Ialomiței, pe malul heleșteului, spre N
DB-I-m-B-16958.01
(RAN: 66214.02.01, 66214.02.02)
Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „Băcani”, la N de sat, pe terasa înaltă a Ialomiței, pe malul heleșteului, spre N Hallstatt, Cultura Basarabi
DB-I-m-B-16958.02 Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „Băcani”, la N de sat, pe terasa înaltă a Ialomiței, pe malul heleșteului, spre N Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina
DB-I-s-B-16959
(RAN: 66205.02)
Așezarea fortificată de la „Băleni-Români” sat Băleni-Români; comuna Băleni „Cetatea Tătarilor”, la 3 km E de sat, pe un bot de deal din Pădurea Neagră Latène, Cultura geto-dacică 44.825°N 25.699°E
DB-I-s-B-16960
(RAN: 66205.03)
Situl arheologic de la Băleni-Români, punct „Islaz” sat Băleni-Români; comuna Băleni „Islaz”, între terasa înaltă a Ialomiței și DJ711, la ieșirea dinspre SE din localitate
DB-I-m-B-16960.01 Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „Islaz”, între terasa înaltă a Ialomiței și DJ711, la ieșirea dinspre SE din localitate sec. IV, Epoca migrațiilor
DB-I-m-B-16960.02 Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „Islaz”, între terasa înaltă a Ialomiței și DJ711, la ieșirea dinspre SE din localitate Epoca bronzului
DB-I-s-A-16961
(RAN: 66205.04)
Situl arheologic de la Băleni-Români, punct „La Plantație” sat Băleni-Români; comuna Băleni „La plantație”, pe malul drept al Ialomiței, la NE de sat
DB-I-m-A-16961.01
(RAN: 66205.04.06)
Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „La plantație”, pe malul drept al Ialomiței, la NE de sat sec. XIV - XVII, Epoca medievală
DB-I-m-A-16961.02
(RAN: 66205.04.05)
Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „La plantație”, pe malul drept al Ialomiței, la NE de sat sec. VIII - IX, Epoca medievală timpurie
DB-I-m-A-16961.03
(RAN: 66205.04.03)
Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „La plantație”, pe malul drept al Ialomiței, la NE de sat sec. V - VI, Epoca migrațiilor
DB-I-m-A-16961.04
(RAN: 66205.04.02)
Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „La plantație”, pe malul drept al Ialomiței, la NE de sat Hallstatt
DB-I-m-A-16961.05
(RAN: 66205.04.01)
Așezare sat Băleni-Români; comuna Băleni „La plantație”, pe malul drept al Ialomiței, la NE de sat Epoca bronzului, Cultura Tei
DB-I-s-B-16962
(RAN: 66214.01)
Așezare sat Băleni-Sârbi; comuna Băleni „Grajdurile CAP”, la NE de localitate și la S de DJ Târgoviște - Bujoreanca sec. II - I a. Chr., Latène, Cultura geto-dacică
DB-I-s-B-16963
(RAN: 66786.01)
Situl arheologic de la Bălteni, punct „Izvorul Ilfovețului” sat Bălteni; comuna Conțești „Izvorul Ilfovețului”, la 1 km N de sat, pe malul drept al Ilfovețului
DB-I-m-B-16963.01
(RAN: 66786.01.03)
Așezare sat Bălteni; comuna Conțești „Izvorul Ilfovețului”, la 1 km N de localitate, pe malul drept al pârâului Ilfovăț sec. IV, Epoca daco-romană
DB-I-m-B-16963.02
(RAN: 66786.01.02)
Așezare sat Bălteni; comuna Conțești „Izvorul Ilfovețului”, la 1 km N de localitate, pe malul drept al pârâului Ilfovăț Latène, Cultura geto-dacică
DB-I-m-B-16963.03
(RAN: 66786.01.01)
Așezare sat Bălteni; comuna Conțești „Izvorul Ilfovețului”, la 1 km N de localitate, pe malul drept al pârâului Ilfovăț Epoca bronzului
DB-I-s-B-16964
(RAN: 66786.02)
Situl arheologic de la Bălteni, punct „La Biserică” sat Bălteni; comuna Conțești „Biserică”, la E de sat, la 1 km S de canalul din Dâmbovița - Ilfov
DB-I-m-B-16964.01
(RAN: 66786.02.02)
Așezare sat Bălteni; comuna Conțești „Biserică”, la E de sat, la 1 km S de canalul din Dâmbovița - Ilfov sec. IV, Epoca daco-romană
DB-I-m-B-16964.02
(RAN: 66786.02.01)
Așezare sat Bălteni; comuna Conțești „Biserică”, la E de sat, la 1 km S de canalul din Dâmbovița - Ilfov Epoca bronzului
DB-I-s-B-16965
(RAN: 66875.01)
Așezare sat Bărăceni; comuna Corbii Mari „Islaz”, pe terasa înaltă dreaptă a Neajlovului, lângă DC Bărăceni-Moara din Groapă, la 0,5 km SV de localitate sec. III - IV p. Chr., Epoca daco-romană
DB-I-s-B-16966
(RAN: 66250.01)
Situl arheologic de la Bărbulețu, punct „Grui” sat Bărbulețu; comuna Bărbulețu „Grui”, la NV de biserică, pe platoul cu același nume
DB-I-m-B-16966.01
(RAN: 66250.01.01)
Așezare sat Bărbulețu; comuna Bărbulețu „Grui”, la NV de biserică, pe platoul cu același nume sec. XIV - XVIII, Epoca medievală
DB-I-m-B-16966.02
(RAN: 66250.01.02)
Necropolă sat Bărbulețu; comuna Bărbulețu „Grui”, la NV de biserică, pe platoul cu același nume sec. XIV - XVIII, Epoca medievală
DB-I-s-B-16967
(RAN: 66161.01)
Tumuli grupați(3) sat Braniștea; comuna Braniștea „Movila”, la V de sat, pe ambele părți ale drumului Braniștea-Dâmbovicioara Preistorie
DB-I-s-B-16968
(RAN: 69278.01)
Așezare sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești „Biserică”, în cătunul Bărbulești, la S de biserică, pe stânga pârâului Gârlița sec. IV p. Chr., Epoca daco-romană
DB-I-s-B-16969
(RAN: 69278.02)
Așezare sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești „IAS”, în cătunul Bărbulești, pe dreapta pârâului Gârlița sec. IV p. Chr., Epoca daco-romană
DB-I-s-B-16970
(RAN: 69278.03)
Așezare sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești „Izvorul Ibalaca”, la 0,5 km V de cătunul Bărbulești, pe dreapta pârâului Gârlița Epoca bronzului
DB-I-s-B-16971
(RAN: 69278.04)
Situl arheologic de la Brăteștii de Jos, punct „Delnița” sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești „Delnița”, la 0,25 km V de halta Cazaci, pe ambele maluri ale pârâului Gârlița, până la hotarul cu comuna Nucet (Cazaci)
DB-I-m-B-16971.01
(RAN: 69278.04.03)
Așezare sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești „Delnița”, la 0,25 km V de halta Cazaci, pe ambele maluri ale pârâului Gârlița, până la hotarul cu comuna Nucet (Cazaci) sec. XV - XVIII, Epoca medievală
DB-I-m-B-16971.02
(RAN: 69278.04.02)
Ruine sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești „Delnița”, la 0,25 km V de halta Cazaci, pe ambele maluri ale pârâului Gârlița, până la hotarul cu comuna Nucet (Cazaci) sec. XV - XVIII, Epoca medievală
DB-I-m-B-16971.03
(RAN: 69278.04.01)
Așezare sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești „Delnița”, la 0,25 km V de halta Cazaci, pe ambele maluri ale pârâului Gârlița, până la hotarul cu comuna Nucet (Cazaci) sec. IV, Epoca daco-romană
DB-I-s-A-16972
(RAN: 68360.01)
Situl arheologic de la Brâncoveanu, punct „Voineasa” sat Brâncoveanu; comuna Odobești „Voineasa”, la V de sat, pe terasa pârâului Răstoaca
DB-I-m-A-16972.01 Siliște sat Brâncoveanu; comuna Odobești „Voineasa”, la V de sat, pe terasa pârâului Răstoaca sec. XV - XIX, Epoca medievală
DB-I-m-A-16972.02 Cimitir sat Brâncoveanu; comuna Odobești „Voineasa”, la V de sat, pe terasa pârâului Răstoaca sec. XV - XIX, Epoca medievală
DB-I-m-A-16972.03 Așezare sat Brâncoveanu; comuna Odobești „Voineasa”, la V de sat, pe terasa pârâului Răstoaca sec. II - I a. Chr., Latène, Cultura geto-dacică
DB-I-m-A-16972.04 Așezare sat Brâncoveanu; comuna Odobești „Voineasa”, la V de sat, pe terasa pârâului Răstoaca Epoca bronzului, Cultura Tei
DB-I-m-A-16972.05
(RAN: 68360.01.01)
Așezare sat Brâncoveanu; comuna Odobești „Voineasa”, la V de sat, pe terasa pârâului Răstoaca Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina
DB-I-s-B-16973
(RAN: 68547.01)
Tumul sat Broșteni; comuna Produlești „Măgura”, la 2 km ENE de capătul de N al localității și la 1,5 km V de calea ferată Târgoviște-Titu
DB-I-s-B-16974
(RAN: 68547.02)
Tumul sat Broșteni; comuna Produlești „Movila”, la E de localitate și la 1 km N de biserică, pe malul drept al pârâului Spălătura
DB-I-s-B-16975
(RAN: 69358.01)
Siliștea satului Mălinești sat Broșteni; comuna Vișina La 0,5 km la NV de localitate, pe terasa înaltă dreaptă a Neajlovului inferior spre V, la E de pădurea Mălineasa sec. XV - XVII, Epoca medievală
DB-I-s-B-16976
(RAN: 69358.02)
Situl arheologic de la Broșteni, punct „Dealul Tătarilor” sat Broșteni; comuna Vișina „Dealul Tătarilor”, la 1,5 km NV de sat, pe marginea terasei drepte a Neajlovului
DB-I-m-B-16976.01
(RAN: 69358.02.02)
Așezare sat Broșteni; comuna Vișina „Dealul Tătarilor”, la 1,5 km NV de localitate, pe marginea terasei drepte a Neajlovului sec. IX - XI, Epoca medievală timpurie
DB-I-m-B-16976.02
(RAN: 69358.02.01)
Așezare sat Broșteni; comuna Vișina „Dealul Tătarilor”, la 1,5 km NV de localitate, pe marginea terasei drepte a Neajlovului Epoca bronzului
DB-I-s-B-16977
(RAN: 69358.03)
Situl arheologic de la Broșteni, punct „La moara părăsită” sat Broșteni; comuna Vișina „La moara părăsită”, pe terasa înaltă dreaptă a Neajlovului, la 1 km SV de sat, la limita cu comuna Uliești
DB-I-m-B-16977.01
(RAN: 69358.03.02)
Așezare sat Broșteni; comuna Vișina „La moara părăsită”, pe terasa înaltă dreaptă a Neajlovului, la 1 km SV de localitate, la limita cu comuna Uliești sec. XVII - XVIII, Epoca medievală târzie
DB-I-m-B-16977.02
(RAN: 69358.03.01)
Așezare sat Broșteni; comuna Vișina „La moara părăsită”, pe terasa înaltă dreaptă a Neajlovului, la 1 km SV de localitate, la limita cu comuna Uliești Epoca bronzului, Cultura Tei
DB-I-s-B-16978
(RAN: 66447.01)
Așezare sat Buciumeni; comuna Buciumeni „Lunca-Crucea Buciumeni”, la 500 m E depodul peste Ialomița venind din direcția Dealul Mare sec. VII-XI, Epoca medievală timpurie
DB-I-s-B-16979
(RAN: 66483.01)
Așezare sat Bucșani; comuna Bucșani Pădurea „Adânca”, la 3 km NNE de localitate, la S de pădurea Bucșani și la 0,5 km de punctul „Țipirig” sec. VII, Epoca migrațiilor
DB-I-s-A-16980
(RAN: 66483.02)
Așezare sat Bucșani; comuna Bucșani „Țipirig”, situat la 3 km NNE de localitate, la hotarul cu satul Adânca sec. IV - VI, Epoca migrațiilor
DB-I-s-B-16981
(RAN: 67032.01)
Așezare sat Bujoreanca; comuna Cornești „Între gârle”, la 2 km SE de localitate, laconfluența Snagovului cu pârâul Ciaur sec. VIII - IX, Epoca medievală timpurie
DB-I-s-B-16982
(RAN: 67032.02)
Așezare sat Bujoreanca; comuna Cornești „Sere”, la 0,5 km E de localitate, pe malul drept al râului Ialomița Latène, Cultura geto-dacică
DB-I-s-B-16983
(RAN: 69287.01)
Situl arheologic de la Bungetu, punct „Biserică” sat Bungetu; comuna Văcărești „Biserică”, la S de sat, pe terasa înaltă stângă a râului Ilfov
DB-I-m-B-16983.01
(RAN: 69287.01.02)
Așezare sat Bungetu; comuna Văcărești „Biserică”, la S de sat, pe terasa înaltă stângă a râului Ilfov Epoca bronzului, aspectul Brătești
DB-I-m-B-16983.02
(RAN: 69287.01.01)
Așezare sat Bungetu; comuna Văcărești „Biserică”, la S de sat, pe terasa înaltă stângă a râului Ilfov Neolitic timpuriu, Cultura Starcevo-Criș
DB-I-s-B-16984
(RAN: 69287.02)
Așezare sat Bungetu; comuna Văcărești „Hoaga”, pe partea stângă a râului Ilfov, pe terasa înaltă și la 0,6 km SE de localitate sec. IV, Epoca daco-romană
DB-I-s-B-16985
(RAN: 69287.03)
Așezare sat Bungetu; comuna Văcărești „Baraj lac III”, pe terasa înaltă a râului Ilfov, la 0,5 km SE de localitate, lângă barajul dintre lacurile II și III Epoca bronzului timpuriu, Cultura Glina
DB-I-s-B-16986
(RAN: 101573.01)
Așezare sat Butimanu; comuna Butimanu „Biserica de lemn”, cartier Decindea sec. III-I a. Chr., Latène, Cultura geto-dacică
DB-I-s-A-16987
(RAN: 101573.02)
Așezare sat Butimanu; comuna Butimanu „Între gârle”, la 2 km N de cartierul Linia, la confluența Snagovului cu Lunca Ciaur sec. VIII - IX, Epoca medievală timpurie
DB-I-s-A-16988
(RAN: 101573.03)
Situl arheologic de la Butimanu, punct „Movila Motoroiu” sat Butimanu; comuna Butimanu „Movila Motoroiu”, la 200 m N de lacul Sterianu II (cota 133,7)
DB-I-m-A-16988.01
(RAN: 101573.03.01)
Așezare sat Butimanu; comuna Butimanu „Movila Motoroiu”, la 200 m N de lacul Sterianu II (cota 133,7) Eneolitic, Cultura Gumelnița
DB-I-m-A-16988.02
(RAN: 101573.03.02)
Așezare sat Butimanu; comuna Butimanu „Movila Motoroiu”, la 200 m N de lacul Sterianu II (cota 133,7) Neolitic mijlociu, Cultura Boian
DB-I-s-B-16989
(RAN: 101573.04)
Vestigii sat Butimanu; comuna Butimanu „Ferma avicolă”, cartier Sterianu, pe malul lacului Sterianu Paleolitic superior
DB-II-m-B-17329
(RAN: 68734.01)
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sat Bădeni; comuna Runcu Str. Bisericii 1 1820, rep. 1880
DB-II-m-B-17330
(RAN: 67176.01)
Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, „Sf. Nicolae” sat Bădulești; comuna Crângurile 1796-1806
DB-II-m-A-17332
(RAN: 67176.02)
Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” sat Bădulești; comuna Crângurile În cimitirul vechi sec. XVIII
DB-II-m-B-17331 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Ioan Botezătorul” sat Bădulești; comuna Crângurile DN7 64 1856, ref. 1902
DB-II-a-B-17334
(RAN: 66205.06)
Ansamblul Curții Bălenilor (ruine) sat Băleni-Români; comuna Băleni sec. XVII - XVIII
DB-II-m-B-17334.01 Beciurile caselor Bălenilor (ruine) sat Băleni-Români; comuna Băleni sec. XVII - XVIII
DB-II-m-B-17334.02 Fundațiile bisericii de curte sat Băleni-Români; comuna Băleni sf. sec. XVII - înc. sec. XVIII
DB-II-m-B-17334.03 Zid de incintă cu poartă sat Băleni-Români; comuna Băleni sec. XVII - XVIII
DB-II-m-B-17338
(RAN: 66205.08)
Hanul Mare sat Băleni-Români; comuna Băleni sec. XVIII
DB-II-m-B-17339
(RAN: 66205.09)
Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” sat Băleni-Români; comuna Băleni înc. sec. XIX
DB-II-m-B-17340 Școala sat Băleni-Români; comuna Băleni 1906
DB-II-m-B-17342 Școala sat Băleni-Români; comuna Băleni Str. Linia Mare sf. sec. XIX-înc. sec. XX
DB-II-m-B-17343 Casa Stelian Saileanu sat Băleni-Români; comuna Băleni Str. Linia Mică sf. sec. XIX-înc. sec. XX
DB-II-m-B-17344 Casa Nițescu, azi Biblioteca Școlii generale sat Băleni-Români; comuna Băleni Str. Linia Mică sec. XIX
DB-II-m-B-17345 Clădirea școlii și primăriei, azi bufet sat Băleni-Sârbi; comuna Băleni sec. XIX - XX
DB-II-m-B-17347 Biserica „Înălțarea Domnului”, „Sf. Nicolae” sat Bălteni; comuna Conțești Str. Eroilor 67 1876, ref. 1901
DB-II-m-B-17346 Conacul Olga Greceanu sat Bălteni; comuna Conțești Str. Eroilor 186C 1905 44.66537°N 25.69412°E
DB-II-m-A-17348
(RAN: 66250.03)
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sat Bărbulețu; comuna Bărbulețu În centrul satului 1662-1680
DB-II-m-B-17333
(RAN: 105552.01)
Biserica „Sf. Nicolae” sat Bâldana; comuna Tărtășești Str. Nordului 123 sec. XVIII, ref. 1815 și 1845
DB-II-m-B-17349
(RAN: 66349.02)
Biserica „Sf. Ierarh Nicolae” și „Toți Sfinții” sat Bezdead; comuna Bezdead 1580 1757, transf. 1872
DB-II-m-B-17350 Casa Emil Sităruș sat Bezdead; comuna Bezdead 1464 cca. 1900
DB-II-m-B-17351 Casa Maria A. Pințoiu sat Bezdead; comuna Bezdead 1288, în Valea Macului mijl. sec. XIX
DB-II-m-B-17352 Casa Nicolae Vlad sat Bezdead; comuna Bezdead 1044 1900
DB-II-m-B-17353 Casa Mihai Chițu sat Bezdead; comuna Bezdead 401 1900
DB-II-m-B-17354 Casa Gheorghe Ungureanu sat Bezdead; comuna Bezdead 385, în Valea Dedii 1900
DB-II-m-B-17355 Casa Constantin Poșchină sat Bezdead; comuna Bezdead 338 1900
DB-II-m-B-17356 Casa Irimescu sat Bezdead; comuna Bezdead 288 1900
DB-II-a-B-17357 Ansamblul rural sat Bezdead; comuna Bezdead Ambele laturi ale străzii Principale, între Biserica „Sf. Nicolae” la vest și Primăria veche și Monumentul Eroilor la est - pâna la limita posterioară a loturilor sf. sec. XIX-înc. sec. XX
DB-II-m-B-17359 Casa Scărlătescu sat Bilciurești; comuna Bilciurești Str. Principală sec. XIX
DB-II-m-B-17358 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sat Bilciurești; comuna Bilciurești Str. Suseni-Socetu 1879
DB-II-m-B-17360 Biserica „Sf. Nicolae” sat Bolovani; comuna Cornățelu Str. Bolovăneanu Ion 279 1835
DB-II-m-B-17361 Biserica „Sf. Nicolae”, „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Voievozi” sat Boteni; comuna Conțești Str. Bisericii 268 1833-1834
DB-II-a-B-17362 Ansamblul rural sat Brănești; comuna Brănești Ambele laturi ale străzii Principale, de la casa Elena Dumitrescu, resp. Marin Stănculescu la N, până la Primărie, Monumentul Eroilor și PTTR la sud - pâna la limita posterioară a loturilor sf. sec. XIX-înc. sec. XX
DB-II-m-B-17368 Casa Serafim Mihăilă sat Brănești; comuna Brănești Str. Grind 58 înc. sec. XX
DB-II-m-B-17367 Casa Vasile Șerbănoiu sat Brănești; comuna Brănești Str. Grind 60 sf. sec. XIX
DB-II-m-B-17369 Biserica „Sf. Nicolae” sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 1859, transf. 1911
DB-II-m-B-17370 Casa Marghioala Anghelescu sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 1900
DB-II-m-B-17372 Casa Ion Tănăsescu sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală cca. 1900
DB-II-m-B-17374 Casa Nicolae Ciocoiu sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 66 1870-1888
DB-II-m-B-17373 Casa Mișu Popescu sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 72 sf. sec. XIX
DB-II-m-B-17371 Casa Ion Marinescu, Stana Tâlvan sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 112 1895
DB-II-m-B-17364 Casa Ghiță Râmbu sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 270 1900
DB-II-m-B-20225 Casa Culiță Râmbu sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 317 înc. sec. XX
DB-II-m-B-17366 Casa Gheorghe Bucur sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 323 1880
DB-II-m-B-17363 Casa Mircea Rizescu sat Brănești; comuna Brănești Str. Principală 325 1930
DB-II-m-B-17376 Casa Grigore Oproiu sat Brănești; comuna Brănești Str. Subcoasta Mare 14 înc. sec. XX
DB-II-m-B-17378 Casa Ilinca Bălașa sat Brănești; comuna Brănești Str. Subcoasta Mare 52 înc. sec. XIX
DB-II-m-B-17377 Casa Ion Gh. Pencea sat Brănești; comuna Brănești Str. Subcoasta Mică 76B mijl. sec. XIX
DB-II-m-B-17375 Casa Dumitru Cârstea sat Brănești; comuna Brănești Str. Șipotului 17 sf. sec. XIX
DB-II-m-B-17379 Biserica „Sf. Voievozi” sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești 1830, rep. 1942
DB-II-m-B-17380
(RAN: 69278.05)
Biserica „Sf. Treime” sat Brăteștii de Jos; comuna Văcărești 1810, ref. 1828
DB-II-m-B-17381 Biserica „Sf. Nicolae” sat Brâncoveanu; comuna Odobești Str. Principală 207 bis 1852
DB-II-m-B-17382
(RAN: 101350.02)
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Cruceru sat Brezoaele; comuna Brezoaele Str. Maici 139 1758-1759
DB-II-m-B-17383 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Nicolae” - Cămărașu sat Brezoaia; comuna Brezoaele Str. Principală 650 1846
DB-II-m-B-17384 Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, „Sf. Tiron” sat Buciumeni; comuna Buciumeni DC 2, în centru 1900 - 1906
DB-II-m-B-17389 Moara sat Bucșani; comuna Bucșani Str. Principală 3 1829
DB-II-m-B-17385 Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, „Sf. Ioan Botezătorul” sat Bucșani; comuna Bucșani Str. Principală 338 1828, ref. 1894
DB-II-m-B-17386 Școala „Dora Dalles” sat Bucșani; comuna Bucșani Str. Principală 933 1897
DB-II-m-B-17387 Spitalul de Psihiatrie, azi Centru de asistență medico-socială sat Bucșani; comuna Bucșani Str. Principală 934 1889
DB-II-a-B-17388 Ansamblul conacului Jean Dalles, azi sediul Primăriei sat Bucșani; comuna Bucșani Str. Principală 1228 1935 44.86596°N 25.64293°E
DB-II-m-B-17388.01 Conac sat Bucșani; comuna Bucșani Str. Principală 1228 1935
DB-II-m-B-17388.02 Parc sat Bucșani; comuna Bucșani Str. Principală 1228 1935
DB-II-m-A-17390
(RAN: 65725.01)
Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, „Sf. Nicolae” sat Bumbuia; comuna Gura Foii înc. sec. XIX
DB-II-m-B-17391 Casa Constantin Stavrescu sat Bumbuia; comuna Gura Foii sec. XIX
DB-II-m-B-17392
(RAN: 69287.04)
Biserica „Sf. Nicolae-Brăiloiu” sat Bungetu; comuna Văcărești 1714 - 1748, ref. sec. XIX
DB-II-m-A-17393 Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” - Decindea sat Butimanu; comuna Butimanu 185 A 1791 Mai multe imagini
DB-II-m-B-17394 Casa Elena Dincescu sat Butimanu; comuna Butimanu sec. XX
DB-II-m-B-17395 Casa Mioara Călin sat Butimanu; comuna Butimanu sf. sec. XIX
DB-II-m-B-17396 Biserica „Schimbarea la Față” sat Butoiu de Jos; comuna Hulubești 1853
DB-II-m-B-17398
(RAN: 67693.01)
Ruinele Mănăstirii Butoiu - Potoc sat Butoiu de Jos; comuna Hulubești „La schit”, în vatra satului sec. XV, reclădită 1648 - 1649 și 1850 - 1853
DB-II-m-B-17397 Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sat Butoiu de Sus; comuna Hulubești 1855
DB-III-m-A-17782 Statuia lui Ion Dalles sat Bucșani; comuna Bucșani În parcul Dalles, lângă Primărie sec. XX Dalles.JPG
DB-IV-m-B-17799 Cruce de piatră sat Bădulești; comuna Crângurile În mijlocul satului, lângă șoseaua București-Pitești 1771-1772
DB-IV-m-B-17801 Cavoul familiei Serif sat Bălteni; comuna Conțești Str. Eroilor 67, în curtea cimitirului Bălteni 1868
DB-IV-m-A-17800 Cruce de piatră sat Bălteni; comuna Conțești Str. Eroilor, lângă biserică sec. XVII
DB-IV-m-A-17802 Cruce de piatră sat Bărbulețu; comuna Bărbulețu La intrarea în sat 1669
DB-IV-m-B-17803 Cruce sat Bezdead; comuna Bezdead În curtea familiei Mihail Davidoiu 1868
DB-IV-m-A-17804 Cruce de piatră sat Bucșani; comuna Bucșani În cimitir sec. XVII
DB-IV-m-A-17805 Cruce de piatră sat Bucșani; comuna Bucșani sec. XVIII


NoteModificare

  1. ^ Lista monumentelor istorice pe patrimoniu.gov.ro