(în limba rusă: колхо́з), era o formă de muncă în colectiv în agricultura Uniunii Sovietice și care a existat alături de fermele de stat (sovhozurile). Cuvântul este o prescurtare a коллекти́вное хозя́йство – "gospodărie colectivă."

În colhoz, membrul numit "colhoznic/colhoznița" (колхо́зник/ колхо́зница), primeau drept plată pentru muncă o parte din produsele fermei, corespunzător numărului de zile-muncă трудоде́нь. Spre deosebire de colhoznic, muncitorul în sovhoz primea salariul în bani, nu în natură. De asemenea, colhoznicilor li se permitea să dețină aproximativ o jumătate de hectar de pământ și câteva animale domestice. Țăranii sovietici erau mulțumiți [necesită citare] că primeau măcar lotul în folosință, care asigura cea mai mare parte a veniturilor lor.

Vezi și modificare