Raportul Elie Wiesel (formal: Raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România) este un document public elaborat de o comisie internațională, pe baza căruia România a recunoscut oficial participarea sa la Holocaust. Comisia a fost condusă de Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace (președinte), secundat de Tuvia Friling, Mihail E. Ionescu și Radu Ioanid (vicepreședinți).

Comisia modificare

Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România a fost înființată de către Ion Iliescu, președintele României, la 22 octombrie 2003. Bugetul comisiei a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 227 din 20 februarie 2004, iar componența prin Hotărârea de Guvern nr. 672 din 5 mai 2004.

Comisia s-a întâlnit de trei ori: la 16-22 mai 2004 (în Washington), la 6-9 septembrie 2004 (în Ierusalim) și la 8-13 noiembrie 2004 (în București). Raportul final i-a fost înaintat lui Ion Iliescu la 11 noiembrie 2004.

Membri
 • Ioan Scurtu (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București) - secretar al comisiei
 • Viorel Achim (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București
 • Jean Ancel (Institutul Yad Vashem, Ierusalim)
 • Colette Avital (membru al Parlamentului Israelian)
 • Andrew Baker (Comitetul Evreiesc American)
 • Lya Benjamin (Centrul pentru Studiul Istoriei Evreiești din București)
 • Liviu Beris (Asociația Supraviețuitorilor Holocaustului din România)
 • Randolph Braham (Universitatea din New York)
 • Irina Cajal Marin (Federația Comunităților Evreiești din România)
 • Adrian Cioflâncă (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași)
 • Ioan Ciupercă (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași)
 • Alexandru Elias (Federația Comunităților Evreiești din România)
 • Alexandru Florian (Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București)
 • Mihai Dinu Gheorghiu (Centrul de Sociologie Europeană din Paris)
 • Hildrun Glass (Universitatea „Ludwig Maximillian” din München)
 • Menachem Hacohen (Marele Rabin al României)
 • Vasile Ionescu (Centrul Romilor „Aven Amentza”)
 • Corneliu Mihai Lungu (Arhivele Naționale Istorice Centrale din București)
 • Daniel S. Mariaschin (B'nai B'rith International)
 • Victor Opaschi (consilier prezidențial)
 • Andrei Pippidi (Universitatea din București)
 • Meir Rosenne (ambasadorul Israelului)
 • Liviu Rotman (Universitatea Tel Aviv)
 • Michael Shafir (Radio Europa Liberă .Radio Libertatea)
 • Paul Shapiro (Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA)
 • William Totok (Institutul de Istorie, Germania)
 • Raphael Vago (Universitatea Tel Aviv)
 • George Voicu (Școala Națională de Științe Politice și Administrative)
 • Leon Volovici (Universitatea Ebraică din Ierusalim)

Document public modificare

Raportul final poate fi accesat pe site-ul de internet al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în limba română și limba engleză.

Bibliografie modificare

 • Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România (), Raport final, Iași: Editura Polirom, ISBN 973-681-990-6