Corpusculii Nissl

Informații generale-corpusculii nissl

Corpusculii Nissl sunt prezenți numai la celulele nervoase la animale (în citoplasma neuronului-in pericarion si la baza dendritelor ). Sunt organite neuronale - mase compacte de ARN și proteine care se colorează puternic cu coloranți bazici. Reprezinta reticul endoplasmatic rugos, au funcții metabolice și intervin în sinteza proteică. Numărul lor variază în funcție de starea fizologică.

Imagine a substanței nissl din cadrul unei secțiuni histologice la rozătoare