Crematoriul (de la cremațiune, din latină crematio, prin franceză crémation, cu sensul de „prefacere în cenușă”) este o instalație de ardere, care poate fi un cuptor sau o clădire special amenajată cu instalații speciale.

Clădirea crematoriului din Odessa, Ucraina

Crematoriile pot avea diverse destinații cum ar fi crematoriile umane, unde se incinerează (din latină incinerare, prin franceză incinérer, cu sensul de „prefacere în cenușă”) trupurile celor morți, acțiunea purtând denumirea de incinerație, sau se pot folosi pentru distrugerea prin ardere a deșeurilor periculoase, infecțioase, etc., caz în care mai poartă și denumirea de incineratoare sau instalații de incinerare.

ReferințeModificare

Crematoriu” la DEX online

Lectură suplimentarăModificare

  • Eternitate prin cenușă: o istorie a crematoriilor și incinerărilor umane în România secolelor XIX - XXI, Marius Rotar, Editura Inst. European, 2011