Cupa lui Nestor

Termenul Cupa lui Nestor se poate referi la:

  • a) O cupă de aur descrisă în Iliada lui Homer și care aparținea lui Nestor, regele din Pylos.
  • b) O cupă de aur, descoperită la Micene, pe care Heinrich Schliemann a identificat-o ca fiind cupa lui Nestor descrisă în Iliada.
  • c) O cotila/kotila (vas de băut din lut) din secolul al VIII-lea î.Hr, obiect găsit la Pithekoussai, Magna Graecia și care poartă inscripția celebră numită cupa lui Nestor.