Departamentul de Sociologie și Asistență Socială

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială
Localizare
OrașIași
Conducere
DirectorRomeo Asiminei
Cifre cheie
Corp didactic20
Studenți1074

Departamentul de Sociologie și Asistență Socială este un departament didactic din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este cel mai mare departament din cadrul facultății, atât din punct de vedere al numărului de cadre didactice titulare, cât și din punct de vedere al numărului de studenți și al programelor de licență și masterat gestionate.

Programe de studiiModificare

Departamentul gestionează trei programe de licență și cinci programe de masterat.

Programe de licență:Modificare

 • Sociologie (capacitate de școlarizare 100 locuri / an)
 • Resurse umane (capacitate de școlarizare 120 locuri / an)
 • Asistență socială (capacitate de școlarizare 315 locuri / an)

Programele de licenta functionează în conformitate cu sistemul Bologna si sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 3 ani (6 semestre) și sunt acumulate 180 credite ECTS.

Programe de masterat:Modificare

 • Sociologia organizațiilor și a resurselor umane (domeniul sociologie)
 • Securitate comunitară și controlul violenței (domeniul sociologie)
 • Familia și managementul resurselor familiale (domeniul asistență socială)
 • Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor (domeniul asistență socială)
 • Supervizare și planificare socială (domeniul asistență socială)
 • Masterat european de protecția drepturilor copilului (domeniul asistență socială)

Programele de masterat functionează în conformitate cu sistemul Bologna si sunt acreditate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). Durata studiilor este de 2 ani (4 semestre) și sunt acumulate 120 credite ECTS.

Scurt istoricModificare

Primul curs de Sociologie din cadrul Universității din Iași a fost susținut in anul 1897 de catre profesorul Constantin Leonardescu. Din anul 1910 Catedra de Sociologie de la Iași este ocupată de Dimitrie Gusti, iar din 1920 de către Petre Andrei. Din 1941 catedra este preluată de către Alexandru Claudian până în anul 1948 când sociologia este eliminată ca disciplină din curricula universităților românești.

Sociologia este reintrodusă în Universitatea din Iași în anul 1967. Cursurile de sociologie au fost susținute de către profesorii Iosif Natansohn, Petre Dumitrescu, Vasile Miftode și Anton Carpinschi   

Catedra de Sociologie a fost înființată în anul 1990 de profesorul Vasile Miftode și condusă de acesta până în anul 2007. În perioada 2007 – 2016 conducerea catedrei / departamentului a fost asigurată de Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan (în anul 2012 a fost adoptată organizarea sub forma Departamentului de Sociologie și Asistență Socială). Din anul 2016 Directorul Departamentului este Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei.

Scurt istoric:

 • 1897 - 1907 - Fundamentarea sociologiei (Constantin Leonardescu)
 • 1910 - 1940 - Instituționalizarea sociologiei (Dimitrie Gusti; Petre Andrei)
 • 1941 - 1947 - Rezistența sociologiei (Alexandru Claudian)
 • 1966 - 1989 - Reinstituționalizarea sociologiei (Iosif Nathanson; Petre Dumitrescu; Vasile Miftode; Anton Carpinschi)
 • 1990 - 2007 - Modernizarea sociologiei și instituționalizarea asistenței sociale (Vasile Miftode)

Etapele dezvoltării instituționale:

Anul Denumire catedră/departament Șef de catedră/departament
1990-1991 Catedra de Sociologie și politologie Prof.Univ.Dr. Vasile Miftode
1991-1992 Catedra de Sociologie Prof.Univ.Dr. Vasile Miftode
1992-1996 Catedra de Sociologie și etnologie Prof.Univ.Dr. Vasile Miftode
1996-2007 Catedra de Sociologie și Asistență Socială Prof.Univ.Dr. Vasile Miftode
2007-2012 Catedra de Sociologie și Asistență Socială Conf.Univ.Dr. Dumitru Stan
2012-2016 Departamentul de Sociologie și Asistență Socială Conf.Univ.Dr. Dumitru Stan
2016- Departamentul de Sociologie și Asistență Socială Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei

StudențiiModificare

Situația studenților la data de 1 ianuarie 2020:

Nivel de studii Domeniu Specializare Forma de învățământ Număr studenți
Licență Sociologie Sociologie cu frecvență 110
Licență Sociologie Resurse umane cu frecvență 220
Licență Asistență socială Asistență socială cu frecvență 524
Licență Asistență socială Asistență socială la distanță* 144
Masterat Sociologie Securitate comunitară și controlul violenței cu frecvență 36
Masterat Sociologie Sociologia organizațiilor și a resurselor umane cu frecvență din 2020
Masterat Asistență socială Familia și managementul resurselor familiale cu frecvență 73
Masterat Asistență socială Probațiune, mediere și asistența socială a victimelor infracțiunilor cu frecvență 59
Masterat Asistență socială Supervizare și planificare socială cu frecvență 52
Masterat Asistență socială Masterat european de protecția drepturilor copilului cu frecvență 0
Doctorat** Sociologie Sociologie cu frecvență 46

* programul de licență Asistență socială, forma de învățământ la distanță, este gestionat de Departamentul învățământ la distanță;

** studiile de doctorat în domeniul Sociologie sunt gestionate de Departamentul Școala doctorală (conducători de doctorat: Prof.Univ.Dr. Doina Balahur, Prof.Univ.Dr. Daniela Cojocaru, Prof.Univ.Dr. Ștefan Cojocaru, Prof.Univ.Dr. Cristina Gavriluță, Prof.Univ.Dr. Nicu Gavriluță, Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan, Prof.Univ.Dr. Daniela Șoitu).

Managementul DepartamentuluiModificare

Director de departament:Modificare

 • Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei

Consiliul departamentului:Modificare

 • Conf.Univ.Dr. Adrian Lucian Lupu
 • Conf.Univ.Dr. Nina Mihaela Mihalache
 • Conf.Univ.Dr. Mihaela Rădoi
 • Lect.Univ.Dr. Camelia Medeleanu

Membrii titulari ai departamentului 2019-2020Modificare

 • Prof.Univ.Dr. Doina Balahur
 • Prof.Univ.Dr. Daniela Cojocaru
 • Prof.Univ.Dr. Ștefan Cojocaru
 • Prof.Univ.Dr. Cristina Gavriluță
 • Prof.Univ.Dr. Nicu Gavriluță
 • Prof.Univ.Dr. Adrian Netedu
 • Prof.Univ.Dr. Dumitru Stan
 • Prof.Univ.Dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu
 • Prof.Univ.Dr. Daniela Tatiana Șoitu
 • Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei
 • Conf.Univ.Dr. Gabriela Irimescu
 • Conf.Univ.Dr. Dan Lungu
 • Conf.Univ.Dr. Adrian Lupu
 • Conf.Univ.Dr. Maria Marinela Mihăilă
 • Conf.Univ.Dr. Nina Mihalache
 • Conf.Univ.Dr. Mihaela Rădoi
 • Lect.Univ.Dr. Camelia Nicoleta Medeleanu
 • Lect.Univ.Dr. Carmen Daniela Palaghia
 • Asist.Univ.Dr. Nicoleta Moron
 • Asist.Univ.Dr. Lucian Sfetcu

Legături externeModificare