Despre libertatea anticilor și libertatea modernilor

Despre libertatea anticilor și libertatea modernilor este unul dintre cele mai cunoscute texte ale lui Benjamin Constant. Acest text este la origine o conferință ținută la Ateneul regal din Paris în 1819 și este considerat unul dintre textele fondatoare ale liberalismului clasic.

Constant vorbește despre 2 tipuri de libertăți:

  • libertatea anticilor: exercitarea colectivă și directă a suveranității ca de exemplu - deliberarea în agora asupra războiului și a păcii, votul asupra legilor, condamnau, acuzau sau iertau, etc
  • libertatea modernilor poate fi descrisă ca fiind dreptul de a nu fi supus decât legilor, de a nu fi arestat, deținut, condamnat, maltratat din voința arbitrară a unuia sau mai multor indivizi