Deschide meniul principal

Detectivul particular este persoana atestata in conditiile legii 329/2003, care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la: 

a) conduita si moralitatea publica a unei persoane; 

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere; 

c) persoanele disparute de la domiciliu; 

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces; 

e) asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii operatorilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.

f) alte investigatii ce nu contravin cu legislatia in vigoare.

Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri. 

Un detectiv particular poate sa lucreze in forma de cabinet particular sau intr-o societate comerciala care are ca activitate principala aceasta ocupatie.

Legături externeModificare