Dispersie statistică

Dispersia unei liste de valori este pătratul abaterii standard, adică media pătratelor abaterilor numerelor de la media lor.

Dispersia unei variabile aleatoare X, notată Var(X), este valoarea așteptată a diferenței pătrate dintre variabilă valoarea ei așteptată:

Var(X) = E((X – E(X))2). Dispersia unei variabile aleatoare este pătratul erorii standard (SE) a variabilei