Distribuție (farmacologie)

Distribuția este etapa farmacocinetică ce urmează dupa absorbție, se desfășoară la nivelul țesuturilor , cuprinzînd 4 etape:

  • Transportul în sînge
  • Difuziunea în țesuturi
  • Distribuirea propriu zisă
  • Fixarea în țesuturi