Drept de superficie

Dreptul de superficie constă în dreptul de proprietate al unei persoane, numită superficiar, privitor la construcțiile, plantațiile sau alte lucrări ce se află pe un teren proprietatea altuia, teren asupra căruia superficiarul are un drept de folosință, accesoriu dreptului de proprietate asupra construcțiilor, plantațiilor, etc.

ExempleModificare

  • cetățenii străini nu pot cumpăra terenuri pe teritoriul României, astfel, ei dobândesc drept de proprietate doar asupra construcțiilor, iar asupra terenurilor se înscrie în favoarea lor în Cartea Funciară doar dreptul special de superficie, respectiv cel de folosință.