Efectul Bohr constă din transportul CO2 sub forma HCO3

In țesuturile extrapulmonare rezultă CO2 care pătrunde în eritrocite unde se formează HCO3 si H+. In eritrocit reactia CO2+H2O → H2CO3 este catalizata de o enzima numita anhidraza carbonica. H2CO3 →HCO3+ H+. HCO3 poate traversa membrana eritrocitara in timp ce H+ va fi neutralizat in eritrocit conform reactiei: HbO2 + H+ → HHb+ + O2. In acest fel hemoglobina cedeaza O2 tesuturilor atasand in schimb protoni. Prin cresterea concentratiei de protoni( scaderea ph), efectul Bohr, duce la eliberarea oxigenului, in timp ce cresterea presiunii partiale a O2 (in plaman) duce la eliberarea H+. In capilarele pulmonare procesul are loc invers datorita presiunii partiale crescute a O2 cu eliberarea CO2 care este expirat. Consta In eliberarea H' In timpul reactiei de oxigenare a hemoglobinei. Poate fi definit si ca o schimbare a afinitatii *hemoglobinei pentru 0; In timpul varia-tiilor de pH ale mediului.