Elasticitatea venitului

Elasticitatea venitului exprimă cât de puternic se modifică în mod relativ cererea unui bun economic, dacă venitul unui buget se modifică în mod relativ.

Exemplu: Dacă cererea unui bun economic se mărește cu 12 procente, iar venitul se mărește cu doar 10 procente, elasticitatea venitului este de 1,2.

Bun inferior:
Bun superior:
În mod obișnuit, elasticitatea venitului este pozitivă, excepție făcând doar bunurile inferioare. În cazul bunurilor indispensabile vieții elasticitatea venitului este mai mică decât 1 (Legea lui Engel), în cazul bunurilor de lux aceasta este mai mare decât 1. (vezi și elasticitatea prețului cererii)

În mod formal, elasticitatea venitului se exprimă în modul următor:

,

la care:
= cantitatea cerută din bunul economic
= venitul.

Vezi șiModificare