Element chimic

Prin noțiunea de element chimic se înțelege o specie de atomi identici, adică de atomi având același număr de protoni în nucleul atomului, respectiv un număr identic de electroni în învelișul electronic al atomului. Definiția nu se referă la numărul de neutroni din nucleu, ceea ce înseamnă că noțiunea de element chimic include toți izotopii acelui element chimic.

Tabelul periodic al elementelor chimice

Savantul rus Dimitri I. Mendeleev a descoperit legea periodicității elementelor chimice și a conceput o reprezentare grafică a interdependenței sofisticate a tuturor speciilor unice de atomi, tabelul periodic al elementelor.

Scurt istoricModificare

Conceptul de atom (în greaca veche atomos, adică indivizibil) poate fi întâlnit în lucrările filozofilor greci antici Leucip și Democrit. Din punct de vedere pur abstract, speculativ, fără ca știința și tehnica timpului lor să le fi oferit sprijin experimental, Leucip și Democrit ajung la concluzia logică și filozofică că există o limită inferioară de divizare a materiei, și anume, această limită se oprește la o particulă, extrem de mică, dar indivizibilă, pe care au numit-o atom.

Specii de atomiModificare

IzotopiModificare

Izotopii sunt specii de atomi cu același Z (număr atomic), dar cu număr de masă (A) diferită, sau specii de atomi cu aceeași sarcină nucleară și număr diferit de neutroni. Exemplul hidrogenului:

PROTIU (H) DEUTERIU (D) TRITIU (T)-radioactiv
Z=1, A=1 Z=1, A=2 Z=1, A=3
1 proton 1 proton 1 proton
0 neutroni 1 neutron 2 neutroni
1 electron 1 electron 1 electron

IzobariModificare

Izobarii sunt specii de atomi care aparțin unor elemente chimice diferite, dar care au același număr de nucleoni. Izobarii au număr atomic (Z) diferit, dar au același număr de masă (A). Ca exemplu poate servi seria izobarică 40, care cuprinde atomi cu câte 40 de nucleoni, după cum se observă în tabelul de mai jos:

IzotoniModificare

Izotonii sunt specii de atomi cu același număr de neutroni (n), dar cu număr diferit de protoni (Z).

Vezi șiModificare