Eliminare (farmacologie)

Eliminarea este etapa farmacocinetică în care substanțele active medicamentoase și metaboliții acestora sunt îndepărtate din organism. Formează alături de metabolizare, etapa de „epurare” a medicamentului din organism.

Căi de eliminare modificare

  • Renală cale pentru substanțele hidrosolubile
  • Digestivă substanțele neabsorbabile
  • Respiratorie pentru susbstanțele volatile
  • Cutanată substanțele volatile și lipofile
  • Secreții: lacrimi, salivă, secreție biliară