Enciclopedia Română

Nu confundați cu Enciclopedia României.
Enciclopedia Română
Informații generale
Genenciclopedie
Ediția originală
Data primei apariții

Enciclopedia Română, în trei volume, publicată de către ASTRA, este prima enciclopedie în limba română.

Enciclopedia Română.

În ședinta societății ASTRA din 7 februarie 1895, s-a decis a publica o „Enciclopedie Română” și a însărcinat pe membrul și prim-secretarul său, Dr. Corneliu Diaconovich, cu conducerea acestei lucrări. La redactarea acestei opere monumentale au fost cooptate importante figuri ale vremii, savanți, istorici, jurnaliști, literați, printre care s-au numărat: Grigore Antipa, Victor Babeș, Leo Bachelin, Valeriu Braniște, Partenie Cosma, George Dima, Ovid Densusianu, Ionescu-Caion, George Lahovary, Titu Maiorescu, Ludovic Mrazec, Constantin Rădulescu-Motru, Dimitrie Onciul, Theodor Speranția, Alexandru Sutzu, Nicolae Teclu, Alexandru D. Xenopol etc.

Cele trei volume ale lucrării au apărut la editura W. Kraft din Sibiu, astfel :

  • volumul I, cu 936 pagini, cuprinzând 10401 articole (de la A la Copenhaga) cu 9 hărți, planuri și anexe și 111 ilustrații în text, a apărut în 1898.
  • volumul II, cu 947 pagini, cuprinzând 8402 articole (de la Copepode la Keman) cu o hartă, 2 anexe și 20 ilustrații în text, a apărut în 1900.
  • volumul III, cu 1276 pagini, cuprinzând 18819 articole (de la Kemet la Zymotic) cu 2 hărți, 2 anexe și 16 ilustrații în text, a apărut în 1904.

Legături externeModificare