Energie cinetică

Energia cinetică a unui corp aflat în mișcare este acea energie datorată mișcării (de translație) cu viteza v. Ea este egală cu lucrul mecanic necesar pentru a modifica (accelera) viteza corpului din repaus la viteza curentă v.

EtimologieModificare

Lordului Kelvin i se atribuie crearea expresiei energie cinetică. Adjectivul „cinetică” provine din greacă veche : κίνησις (kinesis), cuvântul grecesc pentru „mișcare”.

DefinițieModificare

Energia cinetică este o mărime scalară egală cu semiprodusul dintre masa punctului material și pătratul vitezei lui.

Energia cinetică sau energia de mișcare a unui corp de masă m, aflat în mișcare de translație cu viteza   în raport cu un sistem de referință inerțial, notată cu  , este definită de relația:

 

Energia cinetică este o mărime fizică de stare, spre deosebire de lucrul mecanic care este o mărime fizica de proces.

Conceptul de energie cinetică a fost definit la mijlocul secolului XIX.

Unități de măsură și dimensiuneModificare

Unitatea de măsură în SI este joule:  

DemonstrațieModificare

Pentru un corp oarecare (punct material) din legea fundamentală a dinamicii prin înmulțirea scalară cu dr a ambilor membri se obține  .

Mai departe se obține in membrul stâng al egalității anterioare   care se integrează de la 0 la viteza curentă v obținându-se formula de mai sus  . Se presupune implicit energie cinetică zero în repaus.

Teorema de variație a energiei cineticeModificare

Variația energiei cinetice a punctului material este egală cu lucrul mecanic al rezultantei forțelor care acționează asupra acestuia, în mișcarea respectivă.

Variația energiei cinetice a unui punct material care se deplasează în raport cu un sistem de referință inerțial este egală cu lucrul mecanic efectuat de forța rezultantă care acționează asupra punctului material în timpul acestei variații.

 


BibliografieModificare

  • Eugeniu Potolea Legile și principiile fizicii Editura Adevărul Bucuresti 2001

Vezi șiModificare