Erou al Republicii Socialiste România

Titlul de Erou al Republicii Socialiste România a fost cea mai înaltă distincție a Republicii Socialiste România.[1] Acesta a avut drept model titlul de Erou al Uniunii Sovietice, cea mai înaltă distincție din Uniunea Sovietică.

Erou al Republicii Socialiste România
Hero Romania.png

Medalia de aur Erou al Republicii Socialiste România⁠
Acordat de RSR R.S. România
Tip Titlu onorific
Eligibilitate cetățeni români și străini
Acordat pentru servicii aduse statului și societății române
Statistici
Acordat/ă prima dată 1971
Acordat/ă ultima dată 1989

Această distincție a fost acordată pentru prima dată în 1971 secretarului general al Partidului Comunist Român și președintelui Consiliului de Stat al RSR Nicolae Ceaușescu „pentru activitate îndelungată în mișcarea revoluționară și aportul deosebit la eliberarea țării și edificarea orînduirii socialiste, pentru înalta contribuție pe care o aduce în fruntea partidului și a statului, la cauza victoriei socialismului și a păcii, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe, la dezvoltarea prieteniei trainice cu toate țările socialiste și a colaborării internaționale cu toate popoarele lumii, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român”.[2]

Lista destinatarilor (parțial)Modificare

NoteModificare

  1. ^ Cancelaria Ordinelor. „Decorațiile de tip sovietic ale Republicii Populare Române. Decorațiile Republicii Socialiste România”. Accesat în . 
  2. ^ Consiliul de Stat. „Decretul nr. 168/1971 privind conferirea titlului de Erou al Republicii Socialiste România și a ordinului Victoria Socialismului tovarășului Nicolae Ceaușescu”. Accesat în .