Pagina „Ester” trimite aici. Pentru un oraș vedeți Ester (oraș).

Esterii sunt derivați funcționali ai acizilor carboxilici, care provin prin eliminarea unei molecule de H2O, formată din H-ul grupei -OH de la un alcool sau fenol și grupa -OH de la carboxilul unui acid.

Formula generală a esterilor

Nomenclatură modificare

Esterii se denumesc ca săruri ale acizilor corespunzători la care se adaugă numele radicalului adiționat din alcool sau fenol.

Clasificare modificare

După natura radicalilor modificare

Esteri alifatici modificare

Se numesc esteri alifatici acei esteri, ai căror radicali sunt numai alifatici.

Esteri aromatici modificare

Se numesc esteri aromatici acei esteri, ai căror radicali sunt numai aromatici.

 
Benzoat de fenil

Esteri micști modificare

Se numesc esteri micști acei esteri, ai căror radicali sunt și alifatici și aromatici.

După numărul grupelor funcționale modificare

Monoesteri modificare

Toți esterii prezentați anterior sunt monoesteri.

Poliesteri modificare

 , oxalat de dimetil;

 , tereftalat de dimetil; acolada reprezintă un nucleu benzenic;

Metode de obținere modificare

În reacția dintre un alcool și un acid, rezultă ester și apă.

      , la 100 °C și în prezență de H2SO4;

Această reacție are echilibrul deplasat spre stânga, deoarece acidul reacționează greu cu alcoolul. Randamentul acestei reacții este nesatisfăcător, deoarece rămân netransformate la echilibru o treime din acid și o treime din alcool. Pentru a deplasa echilibrul reacției de esterificare la dreapta, se poate acționa în două moduri:

  • creșterea concentrației unuia din reactanți;
  • eliminarea unui produs pe măsură ce se formează.

O altă modalitate de a obține esteri este reacția dintre un alcool , alcoxid, fenol sau fenoxid cu anhidride acide sau cloruri acide.

       

   

  ] 

  ] 

Proprietăți fizice modificare

Esterii sunt substanțe lichide, de obicei cu mirosuri plăcute. Sunt greu solubili în apă și solubili în solvenți organici.

Punctele lor de fierbere sunt scăzute, pentru că între moleculele de esteri nu se pot realiza legături de hidrogen, care sunt puternice.

Proprietăți chimice modificare

Reacția de hidroliză modificare

Catalizator acid (H2SO4) modificare

   

Catalizator bazic (NaOH) modificare

La această reacție hidroxidul de sodiu participă efectiv la reacție, ca reactant.

   

Reacția cu NH3 modificare

Această reacție se mai numește și amonoliza esterilor.

   

Utilizare modificare

Esterii sunt folosiți în principal ca solvenți organici. De asemenea, ei sunt utilizați în industria alimentară drept esențe aromate.