Pentru o localitate, vedeți Fabrica, Sălaj.

O fabrică este un grup de clădiri adecvat construite, dotate și organizate pentru producție. Ea transformă materiile prime din resurse naturale în produs finit.

Fabrica Volkswagen din Wolfsburg, Germania