Fizică experimentală

categorie de discipline și subdiscipline în fizică

Fizica experimentală este ramura fizicii care se ocupă cu observarea fenomenelor și experimentelor fizice.

Vezi și

modificare