Fluxul termic este o mărime fizică ce caracterizează viteza transmiterii căldurii. Se exprimă în [W]. Reprezintă cantitatea de căldură care trece printr-o suprafață cu temperatură constantă în unitatea de timp.

Fluxul termic printr-o suprafaţă

Densitatea fluxului termic φ se definește ca fiind fluxul termic care trece prin unitatea de arie a unei suprafețe izoterme. Se exprimă în [W/m2].

Densitatea fluxului de căldură respectă legea lui Fourier:

unde λ este conductibilitatea termică. Semnul minus arată că sensul de transport al căldurii este în sensul crescător al temperaturii. Unitatea de măsură a conductibilității este:

  (watt pe metru și Kelvin).

Vezi și

modificare