Forța generalizată este un concept dezvoltat în cadrul mecanicii analitice, definit pentru un sistem de puncte materiale. Relația de definiție a forțelor generalizate este

unde sunt vectorii de poziție ai punctelor materiale, asupra cărora acționează forțele rezultante , iar sunt coordonatele generalizate.

Aplicare și extindere modificare

Acest termen, dezvoltat în cadrul mecanicii analitice, este folosit în cadrul termodinamicii și al electromagnetismului. Extinderea noțiunii permite includerea în sfera ei a unor mărimi ca vectorii câmp electric, câmp magnetic[1], potențialele chimice ale componenților din sisteme termodinamice multicomponent, tensiune electromotoare a generatoarelor electrochimice sau a lamelor bimetalice[2].

Ca parametru de forță se poate considera și temperatura absolută in asociere cu variabila conjugată entropie.

Note modificare

  1. ^ Gábos Gherman, op. cit., p. 21
  2. ^ Moisil, op. cit., p 23

Bibliografie modificare

  • Iacob, Caius și alții: Dicționar de mecanică, Editura științifică și enciclopedică, pp.199, București, 1980,
  • George C. Moisil: Termodinamica, Editura Academiei RSR, București, 1988.
  • Zoltán Gábos, Oliviu Gherman, Termodinamică și fizică statistică, EDP, 1964, 1967