Forță motoare

Forța motoare este în fizică și tehnică rezultanta forțelor exterioare, aplicată punctului material sau sistemului de puncte materiale, elementului motor sau conducător al unui mecanism, ansamblu de mecanisme; ea contribuie, în general, la efectuarea unui lucru mecanic elementar pozitiv (lucru mecanic motor). În anumite situații, acest lucru mecanic poate fi și negativ, ca de exemplu, în faza de compresiune a motoarelor cu ardere internă.