Format:Competența UE

Așa cum este stipulat în partea I, titlul I din Tratatul Consolidat de Funcționare a Uniunii Europene:        vizualizare  discuție  modificare 
Competență exclusivă
Uniunea are competență exclusivă de a emite directive și de a încheia acorduri internaționale când sunt acordate de legislația Uniunii.
 • Uniunea vamală
 • Stabilirea regulilor de competiție necesare pentru funcționarea legislației UE
 • Politica monetară pentru statele membre care folosesc moneda euro
 • Conservarea populației marine prin politica piscicolă comună
 • Politica comercială comună
Competențe împărțite
Statele membre nu pot exercita competențe în domeniile în care Uniunea o face. Exercitarea competenței de către Uniunea nu trebuie să încalce posibilitatea ca statele membre să își îndeplinească competențele în:
 • Piața internă
 • Politicile sociale pentru aspectele definite în Tratat
 • Coeziunea economică, socială și teritorială
 • Politica agricolă și piscicolă comună, excluzând protecția resurselor naturale maritime
 • Mediul
 • Protecția consumatorului
 • Transportul
 • Rețeaua transeuropeană
 • Energia
 • Domeniile securității, libertății și justiției
 • Cercetarea, dezvoltarea tehnologică și spațiu
 • Dezvoltarea cooperării, ajutorul umanitar
Uniunea coordonaează politicile statelor membre sau implementează politici suplimentare politicilor lor comune
 • Coordonează politicile economice, sociale etc.
 • Securitatea comună a frontierelor politicile de apărare
Competențe de sprijin
Uniunea poate desfășura activități de suport și ajutor a statelor membre în:
 • Dezvoltarea și protejarea sănătății
 • Industrie
 • Cultură
 • Turism
 • Educație, tineret, sport și pregătire vocațională
 • Protecție civilă (prevenirea dezastrelor)
 • Cooperare administrativă