Format:Utilizator bg

bg Родният език на този потребител е български.