Format:Utilizator nn-1

nn-1Denne brukaren kan litt norsk (nynorsk).