Format:Utilizator sl-4

sl-4 Uporabnik govori slovensko skoraj enako dobro kakor prvi jezik.