Format:Utilizator sv-4

sv-4 Den här användaren talar svenska på samma nivå som en infödd.