Format:Utilizator tr

tr Bu kullanıcının anadili Türkçe dir.