Fosforilare oxidativă

Fosforilarea oxidativă este o cale metabolică ce utilizează oxidarea nutrienților pentru sinteza adenozintrifosfatului (ATP). Are loc în mitocondriile celulelor organismelor. Este un proces exergonic ce implică lanțuri transportoare de electroni. Procesul se încadrează în domeniul de studiu al bioelectrochimiei.

FuncțiiModificare

Funcția esențială a mitocondriei constă în sinteza ATP folosind energia rezultată din oxidarea NADH și FADH2 proveniți din ciclul citric și din oxidarea acizilor grași. Diferența de potențial (ΔE0) în cazul oxidării NADH de către O2 este de 1,14 V. În cazul oxidării NADH energia liberă este de 52,6 kcal/mol, deci reacția este una exergonică, energia degajată avînd valoarea de cca. 53 kcal/mol NADH oxidat. În cazul oxidării FADH2 calculele analoage dau valoarea de cca. 37 kcal/mol. Energia rezultată prin oxidările NADH și FADH2 este în proporție de cca. 50% folosită pentru sinteza de ATP, care se produce simultan cu scurgerea elecronilor prin lanțul respirator. Restul energiei provenite din oxidări, neînmagazinată în ATP, este disipată sub formă de energie. Acest proces joacă un rol esențial în menținerea temperaturii corpului la animale cu sînge cald.

Vezi șiModificare

Legături externeModificare