GPL (licență, versiunea 2)

Licența Publică Generală GNU este o licență software foarte utilizată, prima versiune a ei fiind scrisă de Richard Stallman.

Versiunea 2 a licenței GPL (GPLv2) a fost publicată în Iunie 1991 împreună cu o licență complementară pentru biblioteci software, numită LGPL.

Traducere neoficială în limba română a versiunii 2 modificare

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Romanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help romanian speakers understand the GNU GPL better.
Aceasta este o traducere neoficială a Licenței Publice Generale GNU în limba română. Nu a fost publicată de Free Software Foundation și nu specifică termenii legali de distribuire a programelor care folosesc GNU GPL--numai textul original în limba engleză al GNU GPL face acest lucru. Cu toate acestea, sperăm ca această traducere să ajute vorbitorii de limbă română să înteleaga mai bine GNU GPL.

LICENȚĂ PUBLICĂ GENERALĂ GNU modificare

Versiunea 2, iunie 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Este permisă copierea acestui document, dar este interzisă modificarea lui.

Prefață modificare

Licențele majorității programelor sunt concepute pentru a vă priva de libertatea de a modifica și distribui programele respective. În contrast, intenția Licenței Publice Generale GNU este de a vă garanta libertatea de a distribui și modifica programele libere și de a se asigura că programele sunt libere pentru toți utilizatorii. Această Licență Publică Generală se aplică majorității programelor aparținând Free Software Foundation precum și tuturor celorlalte programe ai căror autori decid să o folosească. Alte programe aparținând Free Software Foundation sunt puse sub Licența Publică Generală GNU pentru Biblioteci. Această Licență poate fi de asemenea folosită pentru programele dumneavoastră.

Libertatea programelor nu implică neapărat absența costului. Licențele noastre sunt concepute să vă garanteze libertatea de a distribui copii ale programelor libere (si de a oferi acest serviciu contra cost, daca doriți), de a obține codul sursă, de a schimba programul sau a folosi porțiuni din el în noi programe libere, și de a ști că puteți face toate aceste lucruri.

Pentru a vă proteja drepturile, trebuie să impunem restricții împotriva oricui ar încerca să vă conteste aceste drepturi sau să vă ceară să renunțați la ele. Aceste restricții implică anumite responsabilități pentru dumneavoastră dacă distribuiți copii ale programelor, sau dacă le modificați.

De exemplu, daca distribuiți copii ale unui program, indiferent dacă o faceți gratuit sau contra unei sume de bani, trebuie să dați beneficiarilor toate drepturile pe care le aveți dumneavoastră. Trebuie să vă asigurați că ei primesc, sau pot primi, codul sursă al programului. În plus, trebuie să le arătați care sunt termenii în care primesc programul, pentru ca ei să știe care le sunt drepturile.

Drepturile dumneavoastră sunt protejate în două etape: (1) prin stabilirea drepturilor de autor pentru program, și (2) prin această Licentă care vă dă dreptul legal de a copia, distribui și/sau modifica programul.

De asemenea, pentru propria noastră protecție cât și pentru cea a autorilor, vrem să ne asigurăm că toată lumea înțelege că nu există nici un fel de garanție pentru acest program liber. Dacă programul este modificat de altcineva și distribuit mai departe, vrem ca beneficiarii programului să știe că ceea ce au nu este originalul, în așa fel încât nici o problemă introdusă de altcineva nu va avea un efect negativ asupra reputației autorilor inițiali.

Orice program liber este în mod constant amenințat de patentele software. Noi vrem să evităm pericolul ca cei ce redistribuie programe libere să obțină patente, practic transformând programul într-unul aflat sub controlul total al persoanei sau instituției ce deține patentul (engl. proprietary). Pentru a preveni această situație, facem clară poziția noastră conform căreia orice patent trebuie acordat fie în așa fel încât să poată fi folosit gratuit și fără restricții de oricine, fie deloc.

Termenii și condițiile exacte de copiere, distribuire și modificare sunt specificate în următoarele paragrafe.

LICENȚA PUBLICĂ GENERALĂ GNU modificare

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU COPIERE, DISTRIBUIRE ȘI MODIFICARE modificare

0. Această Licență se aplică oricărui program sau proiect ce conține o mențiune a deținătorului drepturilor de autor spunând că poate fi distribuit în termenii acestei Licențe Publice Generale. Prin "Program" vom înțelege orice asemenea program sau proiect, iar prin "proiect bazat pe Program" vom înțelege fie programul fie orice alt proiect derivat din Program conform cu legea drepturilor de autor: un proiect ce conține Programul sau porțiuni din el, fie în forma originală fie modificată și/sau tradusă în altă limbă. (În restul acestui document traducerile vor fi incluse fără restricții în termenul "modificare".) Fiecare persoană autorizată de această Licență va fi desemnată prin termenul "dumneavoastră".

Activitățile care nu sunt de copiere, distribuire și modificare sunt în afara scopului acestei Licențe. Activitatea de executare a programului nu este restricționată, iar rezultatul programului (engl. output) este acoperit de licență doar în cazul în care conținutul său constituie un proiect bazat pe Program (independent de faptul că a fost obținut prin rularea Programului). În ce masura acest lucru este adevărat depinde de natura Programului.

1. Puteți copia și distribui copii nemodificate ale codului sursa al Programului în forma în care îl primiți, prin orice mediu, cu condiția să specificați vizibil pe fiecare copie autorul și lipsa oricărei garanții, să păstrați intacte toate notele referitoare la această Licență și la absenta oricărei garanții și să distribuiți o copie a acestei Licențe cu fiecare copie a Programului.

Puteți pretinde o retribuție financiară pentru actul fizic de transfer al unei copii, și puteți oferi garanție contra cost.

2. Puteți efectua modificări asupra copiilor Programului (sau asupra oricăror porțiuni ale sale), creând astfel un "proiect bazat pe Program". Copierea și distribuirea unor asemenea modificări sau proiecte se pot face conform termenilor secțiunii precedente (1), doar dacă toate condițiile următoarele sunt îndeplinite:

a) Toate fișierele modificate trebuie să conțină note foarte vizibile menționând faptul că dumneavoastră le-ați modificat, precum și data fiecărei modificări.
b) Orice proiect pe care îl distribuiți sau publicați, care în întregime sau în parte conține sau este derivat din Program (sau orice parte a acestuia), trebuie să poata fi folosit de oricine, gratuit și în întregime, în termenii acestei Licențe.
c) Daca programul modificat citește comenzi în mod interactiv, trebuie să îl modificați în așa fel încât atunci când este pornit în mod interactiv să afișeze un mesaj referitor la drepturile de autor precum și o notă mentionând lipsa oricărei garanții (sau să menționeze faptul că dumneavoastră oferiti o garanție). De asemenea trebuie specificat faptul că utilizatorii pot redistribui programul în aceste condiții precum și o explicație a modalității în care poate fi obținut textul acestei Licențe. (Excepție: dacă Programul este interactiv dar nu afișează în mod normal un asemenea mesaj, nu este necesar ca proiectul bazat pe Program să afișeze un mesaj.)

Aceste cerințe se aplică Programului modificat în întregime. Daca pot fi identificate secțiuni ale proiectului care nu sunt derivate din Program, și pot fi considerate de sine stătătoare, atunci această Licență și termenii săi nu se aplică acelor secțiuni când sunt distribuite ca proiecte separate. Când distribuiți aceleași secțiuni ca parte a unui întreg care este un proiect bazat pe Program, distribuirea întregului proiect trebuie să fie făcută în acord cu termenii acestei Licențe, ale cărei permisiuni pentru alte licențe se extind asupra întregului, și deci asupra fiecărei secțiuni în parte, indiferent de autor.

Astfel, nu este în intenția acestei secțiuni să pretindă drepturi sau să conteste drepturile dumneavoastră asupra unui proiect efectuat în întregime de dumneavoastră. Intenția este de a exercita dreptul de a controla distribuția proiectelor derivate sau colective bazate pe Program.

În plus, pura agregare (pe un mediu de stocare sau distribuție) cu Programul (sau cu un proiect bazat pe Program) al unui alt proiect care nu este bazat pe Program nu aduce acel proiect sub incidența acestei Licențe.

3. Puteți copia și distribui Programul (sau un proiect bazat pe el, conform Secțiunii 2) în format obiect sau executabil conform termenilor Secțiunilor 1 și 2 de mai sus, cu condiția să îndepliniți una dintre condițiile de mai jos:

a) Să îl oferiți însoțit de codul sursă corespunzător, în format citibil de către mașină, care trebuie să fie distribuit în termenii Secțiunilor 1 și 2 de mai sus pe un mediu de distribuție uzual transportului de software; sau
b) Să îl oferiți însoțit de o ofertă scrisă, (validă pentru cel puțin trei ani, pentru o taxă care să nu depășească costul fizic al efectuării distribuției sursei), de a oferi o copie completă, în format citibil de către mașină, a codului sursă, distribuit în termenii Secțiunilor 1 și 2 de mai sus, pe un mediu de distribuție uzual transportului de software; sau
c) Să îl oferiți însoțit de informația pe care ați primit-o referitoare la oferta de a distribui codul sursa corespunzător. (Această alternativă este permisă numai pentru distribuiri necomerciale și doar dacă ați primit programul în format obiect sau executabil împreună cu această ofertă, în conformitate cu Subsecțiunea b de mai sus.)

Codul sursă al unui proiect este forma preferată în care se fac modificări asupra proiectului. Pentru un proiect executabil, codul sursă complet înseamna codul sursa al tuturor modulelor pe care le conține, împreună cu toate fișierele asociate conținând definiții ale interfețelor și scripturile folosite pentru a controla compilarea și instalarea executabilului. Cu toate acestea, ca o excepție, nu este obligatorie distribuirea împreuna cu codul sursă a acelor componente care sunt în mod normal distribuite (în format sursă sau binar) cu componentele majore (compilator, nucleu, etc.) ale sistemului de operare sub care rulează executabilul, exceptând situația în care acea componentă acompaniază executabilul.

Dacă distribuția executabilului sau codului obiect este făcută prin oferirea permisiunii de copiere dintr-un loc dedicat, atunci oferirea permisiunii de copiere a codului sursă din același loc este considerată distribuire a codului sursă, chiar dacă beneficiarul nu este obligat să copieze codul sursă împreuna cu codul obiect.

4. Nu puteți copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul decât așa cum este prevăzut în această Licență. Orice încercare de a copia, modifica, sub-autoriza sau distribui Programul în alți termeni va duce la anularea drepturilor ce vă revin conform acestei Licențe. Cu toate acestea, nu vor fi anulate drepturile celor ce au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră conform cu această Licență, atâta timp cât rămân în conformitate cu ea.

5. Nu sunteți obligat să acceptați această Licență, deoarece nu ați semnat-o. Cu toate aceastea, numai această Licență vă permite să modificați Programul sau proiectele derivate din el. Aceste acțiuni sunt interzise prin lege dacă nu acceptați această Licență. În consecință, prin modificarea sau distribuirea Programului (sau a oricărui proiect bazat pe Program), indicați în mod implicit acceptarea acestei Licențe și a tuturor termenilor și condițiilor de copiere, distribuire sau modificare a Programului sau proiectelor bazate pe el.

6. De fiecare dată când redistribuiți Programul (sau orice proiect bazat pe Program), beneficiarul primește o licență de la licențiatorul original care îi permite să copieze, distribuie sau modifice Programul în aceiași termeni și conditii. Nu puteți impune nici o restricție adițională asupra exercitării drepturilor pe care destinatarul le primește prin această Licență. Nu sunteți responsabil cu impunerea respectării acestei Licențe de către o terță parte.

7. În cazul în care, ca o consecință a unei decizii judecătorești, sau pretinsă încălcare a unui patent, sau pentru orice altă cauză (nu neapărat limitată la chestiuni legate de patente), vi se impun condiții (prin hotărâre judecătorească, înțelegere sau alte mijloace) care contravin condițiilor acestei Licențe, acest lucru nu vă permite nerespectarea condițiilor acestei Licente. Dacă nu puteți face în așa fel încât să satisfaceți simultan obligațiile din această Licență și alte obligații pertinente, atunci, ca o consecință, vă este interzisă distribuirea Programului. De exemplu, dacă o autorizație de folosire a unui patent nu vă permite redistribuirea gratuită a Programului de către oricine îl primește de la dumneavoastră, direct sau indirect, atunci singurul mod în care puteți satisface simultan aceste condiții și Licența de față este să nu distribuiți Programul în nici un fel.

Dacă vreo porțiune a acestei secțiuni este invalidată sau de neaplicat în anumite circumstanțe, restul secțiunii continuă să se aplice, iar secțiunea în întregime se aplică în toate celelalte circumstanțe.

Nu este în intenția acestei secțiuni să vă determine să încălcați vreun patent sau alte pretenții de drepturi de proprietate, sau să contestați valabilitatea oricăror asemenea pretenții; această secțiune are ca scop unic protejarea integrității sistemului de distribuire de programe libere, care este implementat prin licențe publice. Multe persoane au contribuit generos la spectrul larg de programe distribuite prin acest sistem, bazându-se pe aplicarea sa consistentă; este la latitudinea autorului/donatorului să decidă dacă este dispus să distribuie programe prin orice alt sistem, și o persoană autorizată să folosească acele programe nu poate impune acea decizie.

Intenția acestei secțiuni este de a clarifica ceea ce este considerat a fi o consecință a restului acestei Licențe.

8. Dacă distribuția și/sau folosirea Programului este restricționată în anumite tări din cauza patentelor sau din cauza unor interfețe aflate sub incidența unor drepturi de autor restrictive, deținătorul drepturilor de autor ce plasează Programul sub această Licență poate adăuga o limitare geografica a distribuirii ce exclude acele țări, în așa fel încât distribuirea este permisă doar în (sau între) țările care nu sunt excluse. Într-un asemenea caz, Licența incorporează această limitare ca și cum ar fi scrisă în corpul acestei Licențe.

9. Free Software Foundation poate publica din când in când noi versiuni (sau versiuni revăzute) ale Licenței Publice Generale. Asemenea versiuni noi vor fi similare în spirit versiunii prezente, dar pot diferi în anumite detalii, pentru a adresa noi probleme sau situații.

Fiecărei versiuni îi este asociat un numar unic. Dacă programul specifică faptul că i se aplică un numar de versiune al acestei Licențe și "orice versiune ulterioară", aveți opțiunea de a urma termenii și condițiile acelei versiuni sau ale oricărei versiuni ulterioare publicate de Free Software Foundation. Daca Programul nu specifică un numar de versiune, puteți alege orice versiune publicată vreodată de Free Software Foundation.

10. Dacă doriți să incorporați părți ale Programului în alte programe libere ale căror condiții de distribuție sunt diferite, cereți permisiunea autorului. Pentru programe ale căror drepturi de autor aparțin Free Software Foundation, cereți permisiunea de la Free Software Foundation; uneori facem excepții pentru aceasta. Decizia noastră va fi ghidată de cele două scopuri de a prezerva statutul liber al tuturor proiectelor derivate din programele noastre libere și de a promova distribuirea și refolosirea programelor în general.

NICI O GARANȚIE modificare

11. DEOARECE PROGRAMUL ESTE OFERIT SUB O LICENȚĂ CE NU IMPLICĂ NICI UN COST, NU EXISTĂ NICI O GARANȚIE PENTRU PROGRAM, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE CE SE APLICĂ. EXCEPTÂND SITUAȚIILE UNDE ESTE SPECIFICAT ALTFEL ÎN SCRIS, DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI/SAU ALTE PĂRȚI IMPLICATE OFERĂ PROGRAMUL "ÎN FORMA EXISTENTĂ" FĂRĂ NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI LIMITATĂ LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP. VĂ ASUMAȚI ÎN INTREGIME RISCUL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA ȘI PERFORMANȚA ACESTUI PROGRAM. ÎN CAZUL ÎN CARE PROGRAMUL SE DOVEDEȘTE A FI DEFECT, VĂ ASUMAȚI ÎN ÎNTREGIME COSTUL TUTUROR SERVICIILOR, REPARAȚIILOR ȘI CORECȚIILOR NECESARE.

12. ÎN NICI O SITUAȚIE, EXCEPTÂND CAZURILE ÎN CARE ESTE CERUT DE LEGEA APLICABILĂ SAU CA REZULTAT AL UNEI ÎNȚELEGERI SCRISE, UN DEȚINĂTOR AL DREPTURILOR DE AUTOR, SAU ORICE ALTĂ PARTE CARE POATE MODIFICA ȘI/SAU REDISTRIBUI PROGRAMUL CONFORM PERMISIUNILOR DE MAI SUS NU VA FI FĂCUT RĂSPUNZATOR PENTRU PAGUBELE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV CELE GENERALE, SPECIALE, ÎNTÂMPLĂTOARE SAU REZULTANTE, APĂRUTE DIN FOLOSIREA SAU INABILITATEA DE A FOLOSI PROGRAMUL (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI LIMITAT LA PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR, SAU PIERDERILE SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERȚE PERSOANE, SAU O INCAPACITATE A PROGRAMULUI DE A INTEROPERA CU ALTE PROGRAME), CHIAR DACĂ DEȚINĂTORUL SAU TERȚA PARTE A FOST PREVENITĂ ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

SFÂRȘITUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR modificare

Cum să Aplicați Acești Termeni Noilor Dumneavoastră Programe modificare

Dacă dezvoltați un nou program, și doriți să fie de cea mai mare utilitate publicului, cea mai bună metodă de a realiza acest lucru este să-l faceți liber, în așa fel încât oricine să-l poată redistribui și modifica în acești termeni.

Pentru a face acest lucru, atașați următoarea notă programului. Cel mai sigur este să o atașati începutului fiecărui fișier sursă pentru a transmite excluderea garanției; de asemenea, fiecare fișier ar trebui să conțină cel puțin linia conținând drepturile de autor și o referire la locul unde poate fi găsită întreaga notă.

<o linie cu numele programului și o scurtă prezentare a ceea ce face.> Copyright (C) 19yy <numele autorului>

Acest program este liber; îl puteți redistribui și/sau modifica în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU așa cum este publicată de Free Software Foundation; fie versiunea 2 a Licenței, fie (la latitudinea dumneavoastră) orice versiune ulterioară.

Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICI O GARANȚIE, fără garanție implicită de vandabilitate și conformitate unui anumit scop. Citiți Licența Publică Generală GNU pentru detalii.

Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU împreună cu acest program; dacă nu, scrieți Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

De asemenea, specificați modalitățile în care puteți fi contactat prin poștă normală și electronică.

Daca programul este interactiv, modificați-l în așa fel încât să genereze o scurtă notă atunci când pornește în mod interactiv:

Gnomovision versiunea 69, Copyright (C) 19yy numele autorului Gnomovision nu oferă ABSOLUT NICI O GARANȚIE; pentru detalii tastați `arată g'. Acest program este liber, și sunteți bineveniți să-l redistribuiți în anumite condiții; tastați 'arată c' pentru detalii.

Comenzile ipotetice `arată g' și `arată c' ar trebui să arate porțiunile corespunzatoare din Licența Publică Generală. Bineînteles, comenzile pe care le veți folosi pot fi denumite altfel decât `arată g' și `arată c'; ele pot fi plasate pe meniuri, acțiuni ale mouse-ului--orice este potrivit pentru programul dumneavoastră.

De asemenea, ar trebui să obțineți un document semnat de instituția pentru care lucrați (dacă lucrați ca programator) sau de școală/universitate, prin care aceasta renunță la drepturile de autor pentru programul dumneavoastră. Urmează un exemplu; modificați numele:

Yoyodyne, Inc., prin aceasta renunță la toate drepturile de autor asupra programului `Gnomovision' (care face cu ochiul compilatoarelor) scris de James Hacker.

<semnatura lui Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

Această Licență Publică Generală nu permite incorporarea programului dumneavoastră în programe aflate sub controlul restrictiv al instituțiilor (engl. proprietary programs). Daca programul dumneavoastră este o subrutina a unei biblioteci, puteți considera mai util să permiteți legarea la bibliotecă a programelor aflate sub controlul restrictiv al instituțiilor. Daca aceasta este ceea ce doriți, folosiți Licența Publică Generală GNU pentru Biblioteci în locul acestei Licențe.

Vezi și modificare