Gol (fizică)

Gol (fizică)- teoria cuantică a corpurilor solide subânțelege prin gol lipsa unui electron. Se manifestă în corp solid, în speță, în semiconductor. Este analog pozitronului din teoria cuantică relativistă, introdus de Paul Dirac. Interacția electronilor cu goluri se manifestă de asemenea în multe privințe în mod analog, prin anihilări, recombinare, sau prin formarea de sisteme legate.