Grindul Letea

Grindul Letea este o unitate de relief (grind fluvio-maritim) situată în partea de nord-est a Deltei Dunării, între brațele Chilia la nord și Sulina la sud. Are o suprafață de circa 170 km2 și o altitudine maximă de 12 m.

ReliefModificare

Relieful este predominat de dune de nisip ale căror altitudine variază între 3-10 m. Între aceste dune se găsesc o serie de depresiuni dezvoltate mai mult pe lungime, sub formă de benzi, care sunt ocupate de vegetație arboricolă. Aceste depresiuni poartă numele de hasmacuri. Într-unul dintre aceste hasmacuri se găsește și Pădurea Letea (rezervație forestieră), cunoscută de localnici sub numele de Pădurea Hasmacu Mare.


Așezări omeneștiModificare

Pe grindul Letea se găsesc satele C.A. Rosetti, Letea, Sfiștofca, Cardon și Periprava

BibliografieModificare

  • Enciclopedia geografică a României, Dan Ghinea, Ed. Enciclopedică, București, 2002, p. 755