Grupul Coimbra
AbreviereCG
LocațieEgmontstraat 11, rue d'Egmont 1000 Bruxelles, Belgia
Președinte onorific (2016-2017)Rector Ricardo Rivero Ortega
Universitatea din Edinburgh
Președintele executiv al Consiliului ExecutivLudovic Thilly
de Poitiers Universitatea din Poitiers
Director Coimbra Group OfficeInge Knudsen
www.coimbra-group.eu

Grupul Coimbra (în original Coimbra Group, abreviat CG) este o asociație de universități europene cu o tradiție îndelungată de activitate și de un înalt standard internațional. A fost înființat în 1985 și constituit prin acord formal în 1987. Grupul a preluat numele de la orașul Coimbra din Portugalia și de la Universitatea din Coimbra, una dintre cele mai vechi universități din Europa.

Misiune modificare

Grupul Coimbra este:

„…o asociație de universități europene multidisciplinare de un înalt standard internațional dedicat creării unor relații academice și culturale speciale pentru a promova, în beneficiul membrilor săi constituenți, internaționalizarea, colaborarea academică, excelența în educație și cercetare și serviciile aduse societății. De asemenea, scopul Grupului este de a influența politica europeană de educație și cercetare, și de a dezvolta buna practică prin schimbul reciproc de experiență.”

Activități modificare

Pentru a-și îndeplini misiunea, Grupul Coimbra își propune să:

• Faciliteze toate formele de schimb, în special cel academic, cultural, social și sportiv, și transferul de cunoștințe între universitățile membre ale acestuia, studenți și personal, cu scopul de a se asigura că se profită din plin de valoarea sporită prilejuită de cooperarea în rețea;

• Promoveze rolul cercetării în centre universitare de cercetare multilateral dezvoltate și multidisciplinare în climatul global actual în schimbare;

• Promoveze Grupul în plan mondial ca etalon de referință în excelența academică în Europa, cu scopul de a atrage studenți către universitățile membre și de a încuraja cooperarea academică și schimbul între universitățile membre și instituții din toată lumea;

• Acționeze în calitate de lider în dezvoltarea Învățământului Superior European și a Domeniilor de Cercetare Europene și să promoveze expertiza academică a membrilor săi în aceste domenii;

• Contribuie la dezbaterea privind învățământul superior în Europa și, unde este cazul, să influențeze politica europeană;

• Acționeze în calitate de corp de experți, capabil să ofere consultații membrilor săi, dar și altor instituții (inclusiv Comisiei Europene și agențiilor ei) privind problemele referitoare la învățământul superior;

• Promoveze patrimoniul academic și cultural din învățământul superior pentru secolul XXI;

• Promoveze rolul universităților în serviciul societății la diferite niveluri, în special impactul acestora la nivelul dezvoltării locale, regionale și globale;

• Promoveze importanța integrității în cercetare în practica științifică;

• Se asigure că există egalitate de șanse și că se acordă atenția cuvenită și se profită din plin de diversitatea de gen. 

Membri modificare

Grupul Coimbra include 39 de universități din 23 de țări:

  Austria

  Belgia

  Cehia

  Danemarca

  Estonia

  Finlanda

  Franța

  Germania

  Ungaria

  Irlanda


  Italia

 

  Lituania

  Țările de Jos

  Norvegia

  Polonia

  Portugalia

  Rusia

  România

  Spania

  Suedia

  Elveția

  Turcia

  Regatul Unit

Vezi și modificare

Legături externe modificare