Deschide meniul principal
Grupul Coimbra
AbreviereCG
LocațieEgmontstraat 11, rue d'Egmont 1000 Bruxelles, Belgia
Președinte onorific (2016-2017)Principal Sir Timothy O'Shea
Universitatea din Edinburgh
Președintele executiv al Consiliului ExecutivLudovic Thilly
de Poitiers Universitatea din Poitiers
Director Coimbra Group OfficeInge Knudsen
Websitewww.coimbra-group.eu

Grupul Coimbra (în original Coimbra Group, abreviat CG) este o asociație de universități europene cu o tradiție îndelungată de activitate și de un înalt standard internațional. A fost înființat în 1985 și constituit prin acord formal în 1987. Grupul a preluat numele de la orașul Coimbra din Portugalia și de la Universitatea din Coimbra, una dintre cele mai vechi universități din Europa.

Cuprins

MisiuneModificare

Grupul Coimbra este:

„…o asociație de universități europene multidisciplinare de un înalt standard internațional dedicat creării unor relații academice și culturale speciale pentru a promova, în beneficiul membrilor săi constituenți, internaționalizarea, colaborarea academică, excelența în educație și cercetare și serviciile aduse societății. De asemenea, scopul Grupului este de a influența politica europeană de educație și cercetare, și de a dezvolta buna practică prin schimbul reciproc de experiență.”

-Coimbra Group

ActivitățiModificare

Pentru a-și îndeplini misiunea, Grupul Coimbra își propune să:

• Faciliteze toate formele de schimb, în special cel academic, cultural, social și sportiv, și transferul de cunoștințe între universitățile membre ale acestuia, studenți și personal, cu scopul de a se asigura că se profită din plin de valoarea sporită prilejuită de cooperarea în rețea;

• Promoveze rolul cercetării în centre universitare de cercetare multilateral dezvoltate și multidisciplinare în climatul global actual în schimbare;

• Promoveze Grupul în plan mondial ca etalon de referință în excelența academică în Europa, cu scopul de a atrage studenți către universitățile membre și de a încuraja cooperarea academică și schimbul între universitățile membre și instituții din toată lumea;

• Acționeze în calitate de lider în dezvoltarea Învățământului Superior European și a Domeniilor de Cercetare Europene și să promoveze expertiza academică a membrilor săi în aceste domenii;

• Contribuie la dezbaterea privind învățământul superior în Europa și, unde este cazul, să influențeze politica europeană;

• Acționeze în calitate de corp de experți, capabil să ofere consultații membrilor săi, dar și altor instituții (inclusiv Comisiei Europene și agențiilor ei) privind problemele referitoare la învățământul superior;

• Promoveze patrimoniul academic și cultural din învățământul superior pentru secolul XXI;

• Promoveze rolul universităților în serviciul societății la diferite niveluri, în special impactul acestora la nivelul dezvoltării locale, regionale și globale;

• Promoveze importanța integrității în cercetare în practica științifică;

• Se asigure că există egalitate de șanse și că se acordă atenția cuvenită și se profită din plin de diversitatea de gen. 

MembriModificare

Legături externeModificare