Homoousia este un termen teologic adoptat la Sinodul de la Niceea privind relația între Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Tatăl, fiind echivalent termenului latin Cosubstantialis formulat de Tertulian. Este inclus în Crezul de la Niceea. Înaintea acestui sinod era folosit de gnostici.